Damien De Visch

Damien _de _visch _thumb

Team Leader

Nadat ik mijn diploma burgerlijk ingenieur heb behaald, deed ik verschillende jaren wetenschappelijk onderzoek binnen mijn universiteit. 

Eén van de hoofdlijnen van mijn onderzoek bestond erin de resultaten van de stemherkenning voor de indiening van diagnoses in de medische dossiers te verwerken en vorm te geven.
Aangezien het altijd een droom is geweest zelf een project van A tot Z te leiden met mijn eigen team, heb ik bij Selor met succes een selectieproef afgelegd voor “projectleider informatica” bij de FOD Financiën.

Vertel eens iets over jouw werk ...

Ik ben momenteel verantwoordelijk voor het team ‘Business Intelligence’ van het departement ICT- Development.Dit team telt 17 ontwikkelaars en levert de kerncijfers (Kritische ProcesIndicatoren of KPI’s) aan die leidinggevenden van de verschillende administraties, wat hen toelaat om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.

Wij maken ook verslagen ‘op maat’ en maken analyses op, zodat zij ook over gedetailleerde gegevens van hun business kunnen beschikken. Zo sta ik in voor het opstellen van lastenboeken maar ook het coördineren en opvolgen van projecten, budgetten en licenties.

Is werken voor de FOD Financiën volgens jou een voordeel?

Het is alleszins zo dat werken voor de FOD Financiën de mogelijkheid biedt om een hele loopbaan lang te kunnen evolueren, en dat binnen verschillende domeinen en met een grote werkzekerheid. Daarnaast kunnen we werken volgens een soepel uurrooster, wat voor een goede balans zorgt tussen werk en privé.

Op informaticagebied heb je dan weer de kans om te kunnen meewerken aan grootschalige projecten die de modernisering en verbetering van de diensten van de federale overheid moeten mogelijk maken.

Wat weet je nog van je eerste werkdag?

Ik ging hier aan de slag in november 2006, en meteen kreeg ik de steun van mijn departement en heeft men mij het algemeen kader voorgesteld waarbinnen ik kon werken.

Welke realisatie maakt je het meest trots?

Het feit dat ik de verschillende initiatieven van Business Intelligence binnen de FOD Financiën heb kunnen verenigen in één enkel team. Dit team functioneert nu op basis van gemeenschappelijke ontwikkelingsmodellen, zodat we op een meer geïntegreerde manier kunnen werken en ook de kosten kunnen drukken.