Caroline Poisson

Caroline _poisson

“Door de flexibele werkomgeving (thuiswerk, variabel uurrooster) heb je de mogelijkheid om een mooie loopbaan uit te bouwen en dit in combinatie met de zorg voor het gezinsleven.”

Vertel iets over jouw job...

Ik ben werkzaam op een dienst vennootschapscontrole van de FOD Financiën. In eerste instantie bestaat mijn job uit het tijdig inkohieren van de ingediende vennootschapsaangifte van de belastingplichtige. Een ander aspect van mijn takenpakket is het nazicht van de mij toegewezen fiscale aangiften van vennootschappen en alle briefwisseling daaromtrent. De controle van de juiste belastbare grondslag gebeurt door nazicht van de boekhouding bij de bedrijven ter plaatse.

Wat is jouw grootste realisatie uit jouw loopbaan bij de FOD Financiën?

Een echte persoonlijke realisatie kan moeilijk bepaald worden, maar wat we wel proberen is om met ons team de belastingplichtige aan te zetten om een correcte aangifte in te dienen.

Werken voor jouw huidige werkgever... Is dat een voordeel volgens jou?

Door de flexibele werkomgeving (thuiswerk, variabel uurrooster) heb je de mogelijkheid om een mooie loopbaan uit te bouwen en dit in combinatie met de zorg voor het gezinsleven.

Ik werk nu reeds jaren samen met hetzelfde gedreven team waarbij regelmatig overleg gepleegd wordt. Ieder teamlid is zich bewust van zijn rol en zijn aandeel in de verwezenlijking in de doelstellingen van ons team.