Dana Vlad

Dana Vlad
Vertel ons over je job…

Ik vertegenwoordig de afdeling elektriciteit-magnetisme bij de Dienst Nationale Standaarden (een klein en zeer gastvrij team). Ik beheer de vier laboratoria die deel uitmaken van de afdeling, en voer de ijkingen uit. Ik neem ook deel aan vergaderingen met Europese collega's over de verschillende metrologische projecten. Door deze regelmatige gedachtenwisselingen kan ik de vooruitgang in het domein opvolgen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever terechtkwam?

Tijdens mijn doctorale studies aan de UCL (Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve) heb ik drie jaar als onderzoeksassistente in een laboratorium micro-elektronica gewerkt. Daarna heb ik het industriële milieu leren kennen door twee jaar postdoctoraal onderzoek opto-elektronica te doen in het O&O-centrum van een zeer bekende onderneming.

Werken voor je huidige werkgever… Is dat volgens jou een voordeel?

Ik moet toegeven dat de voordelen talrijk zijn : een zeer goede werksfeer, een groot professionalisme vanwege de collega's, interessante thema's, flexibele arbeidstijd, mogelijkheid tot telewerk of deeltijds werken, toegang tot opleidingen en het krijgen van de nodige middelen om projecten tot een goed einde te brengen.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb een selectie bij Selor afgelegd en werd als eerste gerangschikt. Drie maanden later ben ik hier begonnen. Ik doe momenteel mijn stage om als statutair benoemd te worden.