Amélie Turchet

Amélie Turchet

Kun je je taak bij de FOD in het kort omschrijven ?

Ik werk als inspecteur bij de Cel Internetbewaking (Algemene Directie Economische Inspectie). Mijn taak bestaat erin te controleren of de handelspraktijken (op internet, via apps of via sms-diensten) wel in overeenstemming zijn met de geldende economische reglementering.

Wat vind je interessant aan je functie ?

De sector van de nieuwe technologieën is een erg interessant domein. Ik zie geregeld nieuwe handelspraktijken opduiken die door bedrijven gelanceerd worden. Er is niet altijd een duidelijk juridisch kader voor die nieuwigheden. Ik krijg dus de kans om deel te nemen aan discussies of werkgroepen om een passend juridisch kader te voorzien. Als iemand die vanop de eerste rij aanwezig is, kan ik daarbij de problemen toelichten waar we mee te maken krijgen tijdens de controles en kan ik oplossingen voorstellen.

Ook consumentenbescherming is een aspect van mijn job waar ik erg veel belang aan hecht. We controleren of bedrijven (e-commerce, sms-praktijken, apps) de wetgeving wel naleven en we nemen passende maatregelen die de consumentenbescherming ten goede komen.

Wat zijn de moeilijkste aspecten van je job ?

De nieuwe technologieën evolueren voortdurend. En er bestaat dus niet altijd een duidelijk juridisch kader voor die nieuwe praktijken. Gelukkig hebben we uitstekende juristen bij de Economische Inspectie en we werken ook samen met de Algemene Directie Economische Reglementering.

Welke competenties (kennis, sociale vaardigheden en knowhow) zijn volgens jou onontbeerlijk om deze functie uit te oefenen ?

Je moet autonoom kunnen werken, maar ook in teamverband. Als je verschillende praktijken aan elkaar wil linken, is het enorm belangrijk dat informatie wordt uitgewisseld tussen collega’s van dezelfde dienst of van verschillende diensten.

Verder moet je aan je eigen ontwikkeling kunnen werken en je moet voortdurend nieuwe kennis willen opdoen op het vlak van nieuwe technologieën. Ook integriteit is belangrijk: verbintenissen nakomen en de vertrouwelijkheid van de gegevens respecteren is hier de regel. Je dient ook te kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die soms erg dringend zijn. Tot slot heb je een analytische geest nodig om de gegevens van onderzoeken te vergelijken, verbanden te leggen en met nieuwe ideeën voor de dag te komen om informatie te zoeken.

Waarom viel je keuze op de FOD Economie ?

Door voor de FOD Economie te werken, kan ik mijn interesse voor het bedrijfsleven combineren met mijn maatschappelijke engagement. Omdat ik meewerk aan een evenwichtige en competitieve markt met respect en bescherming voor de consument kan ik iedere dag zowel mijn klantgerichte als resultaatgerichte competenties benutten.

Geef een korte beschrijving van een doorsnee werkdag.

Elke werkdag is weer iets anders. In de loop van een dag kunnen er heel wat onverwachte dingen gebeuren. Als teamcoördinator begin ik de dag met de nieuwe berichten en meldingen die we hebben binnengekregen. Die verdeel ik dan onder de personeelsleden die ze zullen behandelen. Ik controleer ook de dossiers die door het team worden opgevolgd.

Als vertegenwoordiger van de Cel Internetbewaking neem ik ook deel aan werkgroepen of vergaderingen met andere overheidsinstanties.

Als ik geen vergadering heb, help ik mijn collega’s wanneer ze bezig zijn met het oplossen van complexere dossiers of dossiers waarvoor er nog geen werkprocedure is vastgelegd.

Ik besteed ook heel wat tijd aan het doorsturen van gegevens zodat het hele team naar behoren geïnformeerd is over de lopende acties of de projecten die ontwikkeld worden binnen onze dienst.

Voorts krijg ik ook persvragen of parlementaire vragen binnen waarvoor ik informatie moet verzamelen. Ik contacteer dan verschillende diensten om vervolgens een antwoord op te stellen.

Welke tip(s) zou je toekomstige  medewerkers willen geven ?

Blijf nooit teren op de kennis die je al hebt verworven. Blijf op zoek gaan nieuwe dingen en specialiseer je ook in andere materies.