FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context heeft de FOD Economie als missie de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen en dienstenmarkt.

De operationalisering van de activiteiten van de FOD stoelt op de strategische matrix. Deze matrix bevat 4 beroepen of kerntaken voor de FOD Economie, namelijk:

 • De kennis van de goederen en dienstenmarkt met nadruk op de marktspelers, de economische realiteit van de regio's en pertinente statistische indicatoren.
 • Het reglementeren van de goederen en dienstenmarkt met als doel het garanderen van een correcte werking voor alle marktspelers, een eerlijke mededinging en het stimuleren van innovatie.
 • Het markttoezicht met als doel de economische wetgeving te laten respecteren, en de marktspelers weerbaar te maken om hun rechten te laten gelden.
 • De coördinatie als gevolg van de grotere Europese economische integratie en de Belgische institutionele ontwikkelingen.

Deze 4 kerntaken worden uitgevoerd binnen 4 krachtlijnen:

 • De consumentenbescherming met als doel de rechten van de consumenten te vrijwaren en hun veiligheid te garanderen .
 • De duurzame economie met als doel een evenwicht economie tot stand te brengen die rekening houdt met economische, sociaal maatschappelijke en ecologische bekommernissen en met bijzondere aandacht voor energie.
 • De concurrerende economie met als doel de deelname van de in België gevestigde bedrijven aan de geglobaliseerde economie te stimuleren door de structurele factoren van concurrentievermogen te ondersteunen
 • De transparante markt met als doel voor de marktspelers duidelijke begrijpbare informatie te geven zodat zij met kennis van zaken kunnen deelnemen aan de goederen en dienstmarkt..

Aantal medewerkers (bij benadering): 1900

Vaakst gezochte profielen:

De FOD Economie is regelmatig op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers die hun steentje willen bijdragen aan het economische beleid van België:

 • economen
 • juristen
 • ingenieurs
 • controleurs
 • inspecteurs
 • statistici
 • informatici.

Ontdek onze kerntaken via deze link

De FOD Economie biedt een dynamische werkomgeving met veel opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Onze FOD wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarbij hij de arbeidstijd zo flexibel mogelijk wil organiseren. De medewerkers krijgen dus de mogelijkheid om aan telewerk te doen of af en toe te werken in één van de regionale kantoren, verspreid over België.

Onze projecten

Bepaal samen met ons het economische landschap!

Als medewerker werk je mee aan actuele beleidsthema's: de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de modernisering van de economische wetgeving, datawarehouse, het Energieobservatorium, mededinging, intellectuele eigendom, …

vier_waarden_Fod_Economie

De FOD Economie stelt 5 waarden centraal. We proberen deze waarden te integreren in onze doelstellingen, onze werkmethodes en het gedrag van de medewerkers. Zo willen we een professionele, klantgerichte organisatie worden die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Uitmuntend

Wij maken er een erezaak van om onze job op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We streven ernaar de beste te zijn binnen ons domein.

Samen sterk

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van onze doelstellingen.

Duurzaamheid

We werken samen met al onze stakeholders om te streven naar een betere leef- en werkomgeving, vandaag en voor toekomstige generaties.

Tot uw dienst

We verlenen onze diensten, gericht op het algemeen belang, op een klantvriendelijke manier. We behandelen onze eigen collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals we zelf behandeld willen worden.

Respect

In al onze diversiteit hebben we respect voor onszelf en onze omgeving. Wij respecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer te werk.

 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures