Olivier Thery

Olivierthery

Vertel eens over je job…

Ik ben diensthoofd van een dienst Kwaliteitsbeheer en Resultaten in het departement Ontwikkelingssamenwerking. Mijn dienst zorgt ervoor dat wij weten welke resultaten behaald worden in de projecten van ontwikkelingssamenwerking die België financiert. Die informatie hebben we nodig om ons beleid aan te passen indien nodig, om goede keuzes te maken wanneer we iets nieuws gaan financieren, en om rekenschap af te leggen aan de Minister, het Parlement en de Belgische bevolking. Het communiceren van die resultaten is heel belangrijk. We streven volledige transparantie na over het gebruik van publieke middelen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever terecht kwam?

Na mijn studies heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Italië in een opvangcentrum voor vluchtelingen, helaas nog altijd heel actueel. Nadien ben ik een tijdje in Londen gaan werken. De jaren in het buitenland waren goed om internationale ervaring op te doen, maar ook wel een beetje om het avontuur op te zoeken en een interessante levenservaring te kunnen beleven. Ik heb ook een stage gedaan in Brussel bij het departement humanitaire hulp van de Europese Unie. Na die uiteenlopende ervaringen ben ik begonnen bij de FOD Justitie. Het bleef echter kriebelen om met thema’s van buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking te kunnen werken, en toen er opportuniteit was om via interne mobiliteit bij de FOD Buitenlandse Zaken aan de slag te kunnen gaan, heb ik niet getwijfeld.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb deelgenomen aan de testen voor een functie bij de FOD Justitie. Voor de positie bij Buitenlandse Zaken heb ik deelgenomen aan een selectieprocedure voor ambtenaren aangezien het een vacature was via interne mobiliteit.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Zeer zeker. Het is inhoudelijk een job die volledig aansluit bij mijn persoonlijke interesses. Het is belangrijk voor mij dat ik iets kan doen waar ik zelf ook volledig achter sta. De FOD Buitenlandse Zaken biedt ook een flexibele werkomgeving met flexibele werkuren en de mogelijkheid om aan telewerk te doen. Dat zorgt voor een goed evenwicht in de balans werk/privé.

Kun je je taak bij de FOD in het kort omschrijven?

Een collega noemde mij ooit een “systeembouwer”. Dat is eigenlijk wel een goede manier om mijn werk te omschrijven. Ik zorg ervoor dat het kader waarbinnen organisaties van ontwikkelingssamenwerking moeten rapporteren over hun resultaten duidelijk is en dat dat ook goed gebeurt. Dat betekent dat het regelgevend kader duidelijk moet zijn, maar ook dat die regels later omgezet worden in klare richtlijnen voor de collega’s en voor de organisaties die ermee aan de slag moeten. Later gaan we uiteraard ook gaan kijken of alles werkt zoals het moet en sturen we bij indien nodig.

Eens het systeem op punt staat is het ook een kwestie van er goed gebruik van te maken. We gaan de informatie die we krijgen dus ook gaan gebruiken om lessen te trekken, eventueel te gaan heroriënteren, of als het echt nodig is nieuwe keuzes te maken, want dat is wat een lerende organisatie soms moet doen.

Wat vind je interessant aan je functie?

Het is een uiterst boeiende job. Je wordt inhoudelijk echt uitgedaagd, waardoor je creatief moet zijn, maar ook flexibel. Dat is veeleisend, maar het zorgt ervoor dat je nooit in een routine terecht komt. Dat vind ik belangrijk, want repetitief werk dat is niets voor mij.

Wat zijn de moeilijkste aspecten van je job?

We werken op een heel participatieve manier. Dat betekent dat veranderingen altijd onderhandeld worden. Dat is belangrijk want de beste kans op slagen is wanneer je dingen niet unilateraal oplegt maar een draagvlak creëert. Door de complexiteit van de thema’s waarop we werken en de vele stakeholders waarmee we praten, kunnen dergelijke processen soms een tijd duren. Dat kan frustrerend zijn, maar ik besef dat het belangrijk is om iedereens standpunten goed te begrijpen en een aanvaardbare oplossing te vinden voor iedereen, want dat geeft het meeste kans op succes.

Geef een korte beschrijving van een doorsnee werkdag

Doorsnee werkdagen heb ik niet… Elke dag is anders. Maar doordat we vaak onze stakeholders betrekken, ga je mij vaak in vergaderingen terugvinden, ofwel intern met collega’s ofwel met de organisaties met wie we werken. Gelukkig heb ik één telewerkdag per week. Die gebruik ik gretig om teksten te lezen, of zelf iets uit te schrijven.