Michael Meirlaen

Michael -Meirlaen

Vertel eens over je job…

Het samenwerkingsakkoord van 1994 tussen de verschillende overheden van ons land bepaalt dat Buitenlandse Zaken het platform is waar bevoegde administraties en ministeriële kabinetten van gedachte wisselen en tot Belgische posities komen over dossiers die in de Europese Unie beslist worden.

Binnen de DG Europese Zaken en Coördinatie ben ik verantwoordelijk voor de financieel-economische dossiers.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever terecht kwam?

Voor mijn huidige job was ik actief in de financiële sector, meer specifiek hypothecaire leningen. Nadat een klant langskwam voor een kredietgesprek, was het mijn taak een dossier samen te stellen voor latere goedkeuring door het kredietcomité van de bank.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik doorliep een selectie in 2005. Ik herinner me nog pittige vragen over onder andere de Lissabonstrategie en de herziening van het Pact voor Stabiliteit en Groei in 2005.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Mijn collega’s bij Buitenlandse Zaken hebben een heel diverse achtergrond: rechten, politieke wetenschappen, Romaanse of Germaanse filologie. Dit maakt dat iedereen een casus of probleem benadert vanuit een verschillende invalshoek, wat heel leerrijk is.

Wat vind je interessant aan je functie ?

Ik studeerde handelswetenschappen met een specialisatie in internationale relaties en nadien volgde ik nog een extra jaar Europese studies. Mijn huidige job ligt in het verlengde van beide opleidingen, een ideale match dus. Ook al heeft de Europese Unie een niet te beste tijd achter de rug, toch blijft het voor mij een voorrecht om samen met collega’s uit landen die dezelfde waarden delen mee vorm te geven aan de EU.

Wat zijn de moeilijkste aspecten van je job ?

Soms vergt het wel wat tijd en overredingskracht om iedereen op dezelfde lijn te krijgen.  Bovendien moeten we rekening houden met flink wat aspecten zoals de concurrentiepositie van ons land of de budgettaire impact. Verder blijft het een continue uitdaging om de technische dossiers tot in de details te doorgronden.

Geef een korte beschrijving van een doorsnee werkdag

Reeds op de trein begin ik op mijn smartphone professionele mails door te nemen en probeer ik de berichten die slechts een kort antwoord nodig hebben te beantwoorden. Eens op kantoor zijn mijn taken heel divers: dossierstudie, een antwoord voorbereiden op voor een parlementaire vraag, collega’s op post briefen over de laatste stand van zaken in dossiers, contacten met ambassades in Brussel die het Belgische standpunt willen kennen.