Jasmien De Winne

Jasmien De Winne

Vertel ons over je job

Als hoofd ontwikkelingssamenwerking op de ambassade van België in Dar es Salaam (Tanzania) heb ik een overzicht over alle mogelijke stromen van Belgische ontwikkelingshulp aan Tanzania: bilaterale hulp via Enabel, niet-gouvernementele samenwerking, en ontwikkelingshulp via de EU en de VN-organisaties. De rol van de ambassade is voornamelijk strategisch en adviserend. Ik denk mee na over de grote lijnen voor een nieuw programma van Enabel of ik geef advies over Belgische financiering aan EU-projecten, maar de ambassade implementeert zelf geen projecten. Om mijn job goed te kunnen doen, heb ik natuurlijk vaak contact met de verschillende implementerende organisaties en ga ik het terrein op om de projecten te bezoeken. Verder besteed ik ook veel tijd aan coördinatie met andere donoren, zodat we zo effectief mogelijk aan ontwikkelingssamenwerking kunnen doen. Daarnaast sta ik ook in voor het beheer van het personeel, de gebouwen, de financiën van de ambassade. Dat vormt een zeer concrete en praktische afwisseling met mijn taken gelinkt aan ontwikkelingssamenwerking. 

Waarom doe je je job graag?

Ik vind het fantastisch om in het buitenland te kunnen werken. Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen. Daarnaast is het werk op een Belgische ambassade zeer divers, wat de gelegenheid geeft om rond zeer uiteenlopende onderwerpen te werken. Ik werk in een klein team, en het kan zijn dat ik op het ene moment een analyse moet maken van een nieuw ngo-programma, maar het volgende moment ook even mijn licht moet laten schijnen over de aanleg van de ambassadeparking. De diversiteit aan taken is niet altijd evident, maar de dag vliegt wel voorbij! 

Beschrijf in het kort een doorsneewerkdag

Nadat ik naar de ambassade gefietst ben en me heb opgefrist, bekijk ik de binnengelopen berichten, en geef ik de boekhoudster goedkeuring voor enkele betalingen. In de voormiddag heb ik een ontmoeting met de nieuwe landendirecteur van een Belgische ngo die me haar strategisch plan voor de komende jaren uit de doeken doet. ’s Middags ga ik lunchen met een Zweedse collega die een samenwerking overweegt met een Belgische organisatie. In de namiddag schrijf ik het verslag van mijn dienstreis naar Zanzibar van de week ervoor, en stuur ik ook enkele e-mails uit om advies in te winnen bij collega’s van andere ambassades over een personeelskwestie. ’s Avonds ga ik naar een receptie ter gelegenheid van de nationale feestdag van Zuid-Afrika. Een doorsnee werkdag is er echter niet, elke dag is anders!

Werken voor je huidige werkgever, is dat volgens jou een voordeel?

Via de FOD Buitenlandse Zaken krijg je de kans om in het buitenland te werken in een beschermende omgeving: er wordt gezorgd voor goede huisvesting, uitstekende scholing voor je kinderen, de best mogelijke gezondheidszorg. Je loon wordt aangepast afhankelijk van de afstand van België, de levensduurte van het gastland en de omstandigheden op post. Je kan van een buitenlands avontuur proeven, zonder daarbij al te grote risico’s te nemen of de link met België te verliezen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Hiervoor werkte ik als onderzoeker aan de Universiteit Gent. Deze job is ongeveer het omgekeerde van mijn vorige job: in plaats van één onderwerp tot in de kleinste details uit de diepen, behandel ik nu in korte tijd een veelvoud aan onderwerpen. Dankzij mijn doctoraat kan ik gelukkig grote hoeveelheden informatie verwerken op korte tijd en heb ik ook geleerd efficiënt om te springen met mijn tijd.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

De selectieprocedure bestond uit heel wat verschillende stappen. Op voorhand deed ik een taaltest Frans (Artikel 14 tweede lid, mondeling en schriftelijk) via Selor. Daarna vond een voorexamen plaats: daarbij werd op de computer abstract redeneren getest, was er een situationele beoordelingstest en een postvakoefening. De eerste proef van de vergelijkende selectie was een taalexamen Engels (C1 niveau, mondeling en schriftelijk). Vervolgens vond de tweede proef van de vergelijkende selectie plaats: een schriftelijke proef waarbij er een korte voordracht werd gegeven door een professor, waarna werd gevraagd om de voordracht samen te vatten en een kritische commentaar te schrijven. De derde proef van de vergelijkende selectie was een mondelinge proef voor een jury. Eerst werd gevraagd jezelf voor te stellen en werd gepeild naar je persoonlijke en professionele ervaring. Ten tweede werd er een concrete case besproken. Bij mij ging het over Centraal-Afrika. In het derde deel werden een aantal gedetailleerde consulaire vragen gesteld. Tot slot werd ook gepeild naar mijn interculturele capaciteiten. 

Herinner je je eerste werkdag?

In het eerste jaar word je getraind als stagiair-diplomaat in Brussel. Je spendeert veel tijd met je collega stagiair-diplomaten en je vormt naar verloop van tijd een hechte klas. Die eerste werkdag voelde dan ook een beetje als een eerste schooldag op een nieuwe school. Ik was onder de indruk van de vele diverse en interessante profielen van mijn collega’s. Het was boeiend om te horen hoe iedereen met zo’n verschillende achtergrond bij FOD Buitenlandse Zaken terecht was gekomen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures