Elisa De Raes

Elisa De Raes

Vertel ons over je job

Sinds 3,5 jaar ben ik aan de slag als diplomaat bij de Belgische ambassade in Riyad, mijn eerste zending in het buitenland. Ik ben er als consul hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de administratief-consulaire bijstand aan de Belgen in onze jurisdictie (Saudi-Arabië, Oman en Jemen) en de visasectie. Ik volg ook het dossier mensenrechten op en hou me bezig met de organisatie van sociaal-culturele events waarbij we de Belgische waarden uitdragen en eveneens het schitterende werk van onze landgenoten en bedrijven in de kijker proberen te zetten. Tot slot vallen het communicatie- en personeelsbeheer alsook de boekhouding van de ambassade binnen mijn portefeuille. 

Waarom doe je je job graag?

Werken in een multiculturele context is niet altijd evident, maar wel enorm uitdagend en boeiend. De variatie in deze job is enorm groot en dat maakt het voor mij absoluut de moeite waard. Een bijdrage kunnen leveren aan de vertegenwoordiging van België op het internationale toneel en het bijstaan van de Belgen die zich als expat, toerist of voor zaken in jouw jurisdictie bevinden, én tegelijkertijd de mogelijkheid hebben een andere cultuur "in depth" te ontdekken, geeft mij een grote professionele en persoonlijke voldoening. 

Beschrijf in het kort een doorsneewerkdag

Een werkdag is nooit hetzelfde. Zelden verloopt een dag zoals ik deze initieel gepland had. Toekomen op kantoor en de lokale media, persoverzichten en alle binnengekomen mails rustig kunnen overlopen zijn altijd het doel om de dag te beginnen, maar dat gebeurt vaak niet aangezien er altijd wel een situatie of probleem opduikt dat een directe hands-on aanpak vraagt en/of een creatieve oplossing vereist. Dagelijkse taken zijn: consulair werk voor onze Belgen, meetings met collega's van de andere ambassades, het aftoetsen van ontwikkelingen bij onze Saudi/Omani/Jemeni counterparts, het uitvoeren van demarches, het schrijven van rapporten aan het hoofdbestuur, de organisatie van sociaal-culturele of business events, personeelsmanagement, het superviseren van de boekhouding, het communicatiebheer van de post via o.a. onze socialmedia-accounts, etc ... 

Werken voor je huidige werkgever, is dat volgens jou een voordeel?

Wel, aan elke job en dus ook aan elke werkgever zijn er voor- en nadelen verbonden. Dat geldt ook voor Buitenlandse Zaken. Door de aard van het werk wordt er enorm veel flexibiliteit van je gevraagd, maar in ruil krijg je de kans om mooie en unieke ervaringen op te doen, tijdens je werk voor ons land en onze landgenoten. 

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik studeerde rechten aan de UGent en vervolmaakte een bijkomende masteropleiding Europees recht aan de ULB. Daarna won ik een beurs van de Bernheimstichting waarbij ik een jaar lang als trainee meedraaide op de Directie-Generaal Europese Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken én op de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Erna, tijdens de zomer van 2015 waarin Europa en ons land geconfronteerd werd met een migratie-influx, ging ik aan de slag als jurist bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

De Selor-examens met verschillende rondes. Te starten met het certificaat tweede taal (Frans voor mij); erna kwamen de algemene proeven die elke persoon die ambtenaar voor één van de federale overheidsdiensten wil worden, moet afleggen; gevolgd door een schriftelijk en mondeling examen Engels; dan weer een analyse- en samenvattingsoefening van een conferentie; en tot slot geëindigd met de jury-ronde. Het is een afvalrace en het is belangrijk je voor elke etappe telkens weer voor te bereiden en gedurende de maandenlange periode (in mijn geval een jaar in totaal) gefocust te blijven op het doel dat je wil bereiken, slagen en een plaats bemachtigen als stagiair van de buitenlandse carrière. 

Herinner je je eerste werkdag?

Ja, ik herinner me die dag als gisteren! Het was een mooie herfstdag tijdens dewelke ik kennis maakte met een ontzettend leuke groep van 13 diplomaat-stagiairs en twee stagemeesters. Iedereen was vol enthousiasme en energie om aan het stagejaar te beginnen. Het was fijn om al die getalenteerde, ambitieuze maar ook sympathieke collega's komende uit verschillende beroepsvelden te leren kennen. We vormden van bij het begin een hechte groep promotiegenoten. De officiële foto die we toen namen staat nog steeds in mijn bureau en laat me glimlachen telkens ze in mijn gezichtsveld verschijnt.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures