Jean Huys

Jean Huys
Vertel ons over je job…

Ik ben verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), stel newsletters en bepaalde berichten op, en beantwoord parlementaire vragen. Bij de omvorming in 2007 van VBV (Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen) naar RvV moest alle communicatie volledig opnieuw worden uitgedacht en gecreëerd. Ik heb dus het logo, de huisstijl, de website,… helpen ontwerpen. Het is een heel gevarieerde job die volledig in de lijn ligt van mijn karakter en waarin ik me kan ontplooien. Ook al valt het niet onmiddellijk op, ik ben slechtziend en moet dus soms mijn werk aan die situatie aanpassen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studies rechten in Namen en Leuven was ik advocaat aan de balie van Antwerpen.
Ik besliste een andere wending te geven aan mijn  carrière, om niet uitsluitend met documenten te werken. Ik ben dan in 2002 in dienst getreden bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV). Mijn functie is al snel geëvolueerd naar communicatietaken.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik waardeer enorm de flexibele werkuren. Dat is een belangrijk voordeel. En in één adem noem ik de toegankelijkheid van onze splinternieuwe bureaus.
Ik stel ook de open geest van mijn chefs en collega's ten opzichte van mijn handicap heel erg op prijs. Van bij mijn indiensttreding zond één van mijn chefs me mails in een groter lettertype, zodat ik ze vlot kon lezen. Die attentie heeft een enorme indruk op me gemaakt.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb in 2002 een test afgelegd via Selor. Dat was voor een contractuele functie. Sinds 2008 ben ik statutair. Om het  statutair examen af te leggen werd de procedure aangepast. Ik kreeg meer tijd voor de schriftelijke voorbereiding en de wetteksten waren in een groter lettertype gedrukt.  Tussen haakjes, de bladen waren veel te groot en niet erg handig om mee te werken. Ik denk er geamuseerd aan terug.