FOD Binnenlandse zaken

Werken bij onze FOD? Het zijn zeker onze zaken!

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale Minister van Binnenlandse Zaken.

Wat zijn onze kerntaken?

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • vreemdelingenbeleid
 • registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de Grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...

Wie zoeken we om de haverklap? 

 • Veiligheidsbeambten
 • operationele medewerkers
 • informatici en programmeurs
 • dossierbehandelaars
 • industrieel ingenieurs
 • calltakers
 • juristen.

5063 personeelsleden zetten dagelijks hun schouders onder de verdere uitbouw van onze dynamische FOD.

Wij werven het meeste personeel voor de behandeling van dossiers: binnen de vreemdelingenwetgeving, civiele veiligheid, brandweer, criminaliteitspreventie, privé-bewakingsdiensten en privédetectives, rampenplanning,…

De Gesloten Centra van de dienst Vreemdelingenzaken

Wij zoeken dossierbehandelaars met een universitair diploma of met een diploma middelbaar onderwijs. Interesse in het werkdomein en administratief werk zijn een must.

Ook voor juristen zijn heel wat mogelijkheden binnen onze FOD. Zoals bijvoorbeeld voor de Raad voor vreemdelingenbetwistingen, waar juristen instaan voor de voorbereiding van de beslissingen van de magistraten inzake asieldossiers.

Wij zoeken regelmatig juristen voor het opvolgen van beroepsprocedures bij de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Ook voor het toezicht op het juridische kader van de brandweerdiensten is een goede ondersteuning door juristen nodig.

Ben je eerder het "operationele type". In de gesloten centra voor illegalen van de Dienst Vreemdelingenzaken zoeken wij zeer regelmatig veiligheidsmedewerkers. Deze mensen staan in voor de veiligheid binnen een gesloten centrum of verzekeren het transport van illegalen tussen de verschillende centra. In de gesloten centra zijn er ook zeer regelmatig vacatures voor opvoeders, sociaal assistenten en verpleegkundigen.

Verder zoeken wij constant naar ICT-personeel ter ondersteuning van onze stafdienst ICT, maar ook om mee te werken aan projecten zoals de invoering van de elektronische identiteitskaart, de KIDS-card, de automatisering van de verkiezingen of de modernisering van het rijksregister.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures