Maud Masquilier

Maud-Masquilier

De rol van Fedris op het gebied van arbeidsongevallen bestaat er voornamelijk in te zorgen voor de controle van de tak van de sociale zekerheid die door de privésector wordt beheerd. Ik ben tegelijk diensthoofd geweigerde arbeidsongevallen (onderzoek van de dossiers van arbeidsongevallen die niet door de verzekeraars worden erkend) en sociaal inspecteur (wat, algemener, de controle van alle arbeidsongevallen inhoudt). 

Waaruit bestaat de rol van de sociaal inspecteur?

Wanneer een werknemer een arbeidsongeval heeft, vult de werkgever een verklaring in die hij naar de verzekeraar stuurt. De verzekeraar onderzoekt of aan de elementen van een arbeidsongeval is voldaan. Zo ja, dan wordt de schadevergoeding voor het slachtoffer door de verzekeraar gedekt. Het slachtoffer stelt zich vervolgens in verbinding met de verzekeraar, die de modaliteiten van de tussenkomst bepaalt.

Soms weigert een verzekeringsmaatschappij een vergoeding of bepaalde medische kosten te betalen, of loopt de uitbetaling vertraging op bijvoorbeeld. Dan treedt de sociaal inspecteur op, meestal op verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger (vaak de vakbond), maar ook bij thematische controles. Die voert de dienst uit om terugkerende problemen te identificeren en worden georganiseerd aan de hand van een database met alle elektronische gegevens die door de verzekeraar werden ingegeven. De sociaal inspecteur raadpleegt het dossier en analyseert alle elementen om de beslissing te begrijpen. Het nakijken van de gegevens kan op afstand gebeuren, maar meestal gaat men naar de verzekeraar om dit rechtstreeks met de beheerder te bespreken. In die zin moet een sociaal inspecteur voor zijn functie toch vaak de baan op. Wat mij betreft, ga ik meestal twee dagen naar kantoor, bij Fedris. Ik doe 1 dag telewerk en 2 dagen per week ga ik langs bij de verzekeraar. Maar elke inspecteur deelt zijn tijd in zoals hij dat wil. De samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen verloopt meestal erg aangenaam. 

De competenties die mij essentieel lijken om deze functie uit te voeren:

  • sterk zijn in organiseren en in het stellen van prioriteiten, en stipt werken: we beheren verschillende dossiers tegelijk en er zijn voortdurend nieuwe aanvragen om een tussenkomst. Wetende dat er termijnen zijn om de slachtoffers te beantwoorden, is het belangrijk om het werk goed te organiseren. We moeten ook de dossiers opvolgen waarbij we zijn tussengekomen, en conclusies trekken uit al die dossiers om die bevindingen over te maken aan de verzekeraars in het jaarverslag.
  • getuigen van een gezonde portie zelfvertrouwen en overtuigingskracht: in dialoog met de verzekeraar moet men zeker zijn van wat men zegt en niet bang zijn om er soms eens goed in te vliegen (er worden extra betalingen gevraagd, de annulering van een betaling, enz.).
  • heel gestructureerd argumenteren en altijd meer kennis willen vergaren: de interpretatie van wat een arbeidsongeval is, is materie die steeds evolueert. Men dient altijd op de hoogte te blijven van de rechtspraak.
  • autonoom en alleen kunnen werken: we worden in het begin heel goed gecoacht en begeleid, maar op een bepaald ogenblik moet je op eigen benen kunnen staan. Er is ook een deel van de functie waarbij je alleen bent bij de verzekeringsmaatschappij. Je mag niet bang zijn voor dat aspect. Er is ook elke maand een vergadering met de hele dienst, waarbij veel informatie met elkaar wordt gedeeld. De collega's zijn ook heel vaak beschikbaar via Skype.
  • weten hoe je iets toegankelijk kunt maken: we moeten het slachtoffer de zaken duidelijk, gestructureerd en volledig uitleggen. Wat het slachtoffer vooral verwacht, is een antwoord op zijn vraag. 

"Iets sociaal relevant doen staat centraal in mijn werk!"

In mijn werk heb ik altijd de mensen willen helpen. Ik heb eerst als advocaat in vreemdelingenrecht gewerkt. Vandaag, bij Fedris, zet ik mij in voor de slachtoffers van arbeidsongevallen. Als een slachtoffer belt om me te bedanken, ben ik me ervan bewust in welke mate iets sociaal relevant doen centraal staat in mijn werk. Een arbeidsongeval heeft grote gevolgen voor het leven van de slachtoffers die soms volledig van hun gezin, van de maatschappij, worden afgesneden. Als ik de situatie van die mensen enigszins kan verzachten, ga ik met een goed gevoel naar huis.

Naast dat belangrijke sociale aspect van mijn werk, waardeer ik ook dat het helemaal geen job is die je op automatische piloot uitvoert! Elk dossier vraagt veel en grondig onderzoek, je moet argumenten opbouwen, het dossier tot in de kleinste details analyseren. Het is moeilijk om alles te weten, dus je moet je dossier goed voorbereiden om gewicht in de schaal te kunnen werpen. Daar komt nog bij dat het domein heel uitgebreid is. Elke dag leer je wel iets bij. 

Ik voel me bevoorrecht om voor Fedris te werken

Fedris is een gloednieuwe organisatie die is ontstaan uit het samengaan van het Fonds voor de beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen, en staat voor heel wat uitdagingen. De werkomgeving is ook volledig nieuw en het kader waarin men werkt is heel aangenaam. We hebben ook het geluk dat we een fantastische sociale dienst hebben die enorm veel doet om iedereen in de instelling dichter bij elkaar te brengen en het leven op het werk aangenaam te maken (activiteiten buiten het werk, familiedag, restaurant, enz.). Fedris doet veel voor zijn werknemers en ik voel me bevoorrecht om voor deze instelling te werken.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures