Martine Haegeman

Martine Haegeman

Industrieel ingenieur chemie


Vertel ons over je job…

Ik werk in het laboratorium van Fedris. We onderzoeken voornamelijk industriële producten en voeren atmosfeermetingen uit in bedrijven.
Bij een aanvraag om een meting uit te voeren, gaan we met onze preventie-ingenieur ter plaatse op vooronderzoek. Aan de hand van de verkregen informatie, bekijken we wat, waar, wanneer en hoe we de metingen kunnen uitvoeren. Soms komt er wat opzoekwerk bij kijken of ontwikkelen we nieuwe methodes.
Later gaan we opnieuw naar het bedrijf om metingen te doen. Het contact met werknemers geeft vaak aanleiding tot interessante gesprekken qua arbeidsomstandigheden, veiligheid en preventie.
Terug in het laboratorium worden de stalen geanalyseerd, gerapporteerd, geïnterpreteerd en gecommuniceerd naar de bedrijven.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ben begonnen bij het Rijksontledingslaboratorium te Gentbrugge (het huidige Federaal voedingslaboratorium). Daar werkte ik 6 jaar als contractueel.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Het is een erg gevarieerde job. Het laboratorium is uitgerust met de nieuwste technologie. We hebben ook de mogelijkheid om nieuwe meetmethodes te ontwikkelen en op punt te stellen.
Het contact met bedrijven zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk.
Ook qua opleidingsmogelijkheden hebben we zeker niet te klagen. Bij de installatie van nieuwe laboratoriumuitrustingen krijgen we trainingen on-site. We nemen deel aan seminaries, workshops, e.d.… om op de hoogte te blijven van de actuele technologieën.

Daarnaast valt ook niet te ontkennen dat ik een statutaire job verkies boven een contractuele.