Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd.

Fedris neemt alle opdrachten van het voormalige Fonds voor arbeidsongevallen en het voormalige Fonds voor de beroepsziekten over. Die opdrachten hebben betrekking op de arbeids(weg)ongevallen en beroepsziekten in de privésector, de beroepsziekten in provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) en in beperktere mate de arbeids(weg)ongevallen in de publieke sector.

Op de website van Fedris lees je onder meer waarop je recht hebt als slachtoffer of rechthebbende, welke plichten je hebt als werkgever of welke adviezen voor de preventie van beroepsrisico’s je als werkgever kan krijgen van Fedris. Je kan ook statistieken en studies raadplegen of meer lezen over Fedris zelf. 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures