Marc De Durpel

Marc De Durpel

Personeelsdirecteur

De Pensioendienst omvat +/- 2400 medeweerkers, in Brussel en in de gewesten. Wij hebben de personeelsdirecteur ontmoet.

"Ik ben er stellig van overtuigd dat de interne overplaatsingen kansen bieden, zowel voor de medewerkers als voor de organisaties: enerzijds hebben de medewerkers de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en nieuwe zaken te proberen. Anderzijds kunnen de organisaties zo rekenen op de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.
  

Een interne jobsite: transparantie en objectiviteit

De Pensioendienst hecht, al enkele jaren ondertussen, veel belang aan interne overplaatsingen. Vandaag gaan we nog een stap verder: met de nieuwe jobsite waar alle mogelijkheden tot interne overplaatsing verzameld staan kan elke medewerker zich op elk ogenblik een duidelijk beeld vormen van de mogelijkheden binnen de organisatie. Zo zetten wij in op transparantie en objectiviteit.
  

Loopbaanbegeleiding: "Boost!"

Bij de Pensioendienst bieden we twee vormen van begeleiding aan: een gesprek (van enkele uren) en/of loopbaanbegeleiding (over verschillende maanden). Deze begeleiding wordt verzorgd door personen die werkzaam zijn binnen de organisatie en een specifieke opleiding hebben gevolgd.

De begeleiding vindt meestal plaats op vraag van de medewerker. Maar wij stellen de medewerkers die al verschillende jaren dezelfde functie uitoefenen ook voor om op een bepaald punt te bekijken of de functie hen nog steeds ligt of er andere pistes verkend kunnen worden. Tot slot, wanneer de werking van bepaalde diensten verandert, kan de hiërarchie ook loopbaanbegeleiding voorstellen.
  

Integratie van nieuwe medewerkers: de rol van de coaches

Er is een systeem van peterschap opgericht om de nieuwe medewerkers zo goed mogelijk op te vangen en te integreren in hun team. Deze peters en meters hebben bewust gekozen voor deze rol en zijn echte coaches. Behalve dat ze de nieuwe medewerkers vertrouwd maken met de praktische aspecten van de nieuwe werkomgeving zorgen zij voor de kennisoverdracht en begeleiden ze hen tijdens hun stage.
  

Verrijking van buitenaf

Wij moedigen interne overplaatsingen aan maar zetten ook in op de aanwerving van kandidaten uit andere organisaties. Of zij nu uit de overheid of privésector komen, deze mensen hebben andere vormen van werken gezien, geleerd en ervaren, een andere bedrijfscultuur. Onze organisatie kan alleen maar winnen bij deze verrijking van buitenaf, die een nieuwe wind en nieuwe ideeën met zich meebrengt.
De uitdaging bestaat erin het juiste evenwicht te vinden: de interne bekwaamheden aanwenden en hen de kans bieden zich te ontwikkelen in de organisatie en gemotiveerde personen aantrekken uit andere organisaties.