Federale Pensioendienst (FPD)

De Pensioendienst - Werknemerspensioenen kent de pensioenen in het werknemersstelsel en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) toe:

 • het rustpensioen in het werknemersstelsel 
  Elke persoon die als werknemer of als contractueel ambtenaar heeft gewerkt, kan aan het einde van zijn loopbaan een rustpensioen werknemer vragen. De berekening van dit voordeel neemt de duur van de loopbaan, de leeftijd waarop de betrokkene met pensioen gaat en de gezinssituatie van de betrokkene in aanmerking. 
  Meer weten over het rustpensioen werknemer
   
 • het overlevingspensioen en de overgangsuitkering in het werknemersstelsel. 
  De huwelijkspartner van een persoon die als werknemer heeft gewerkt kan, na het overlijden van zijn huwelijkspartner, een overlevingspensioen of overgangsuitkering ontvangen afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om dit voordeel te krijgen. 
  Meer weten over het overlevingspensioen en de overgangsuitkering
   
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 
  Dit voordeel is eigenlijk geen pensioen. De IGO is meer bedoeld om ouderen te helpen wiens middelen ontoereikend blijken om een aanvaardbare levensstandaard te behouden. De IGO kan al dan niet als aanvulling op het pensioen worden verkregen. 
  Meer weten over de IGO


De FPD-Werknemerspensioenen zorgt ook voor de uitbetaling van de voordelen die hij toekent. Daarnaast keert de FPD de ouderdoms- en weduwenrenten uit. Deze twee voordelen worden vandaag de dag niet meer toegekend. Het gaat om overblijfselen van een oude wetgeving gebaseerd op een kapitalisatiestelsel. De FPD blijft deze uitbetalen aan personen die er recht op hebben. 
Meer weten over de renten
 
Het is ook mogelijk om, vrijwillig of via zijn werkgever, in te schrijven op een aanvullend pensioen bij de FPD-Werknemerspensioenen, ofwel in het kader van een groepsverzekering (2de pensioenpijler), ofwel in het kader van een individuele levensverzekering (3de pensioenpijler). 
Meer weten over het aanvullend pensioen van de FPD-Werknemerspensioenen.