Sofie Linthoudt

Sofie

Verbinding administraties en kennisdeling 

Welk parcours heb je doorlopen voor je bij je huidige werkgever kwam?

Zo goed als onmiddellijk na het afronden van mijn studies in de rechten ben ik bij de federale Ombudsman beginnen te werken. Ik werkte slechts enkele maanden als jurist voor een werkgeversorganisatie voor transportondernemingen toen ik in april 1998 vernam dat er mensen gezocht werden om voor de toen pas opgerichte federale Ombudsman te komen werken. Ik ben dan ook onmiddellijk op gesprek gegaan.

Ik heb eerst iets meer dan een jaar contractueel meegewerkt aan de opstart van de federale Ombudsman en heb daarna via Selor deelgenomen aan een procedure om als statutair in dienst te treden. De procedure bestond uit een taalexamen, een computergestuurde selectietest, een schrijfopdracht en een mondeling examen over de opdracht van de federale Ombudsman.

Hoe zou je je job omschrijven?

Werken bij de federale Ombudsman doe je vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Je luistert naar alle partijen en soms heeft de burger het bij het rechte eind, maar soms ook de overheidsdienst. Onpartijdigheid is heel belangrijk bij het uitoefenen van de job, maar tegelijkertijd kom je ook op voor degenen wiens rechten in het gedrang zijn.

Zelf heb ik bij de federale Ombudsman in de loop der jaren verschillende taken uitgeoefend. Aanvankelijk behandelde ik klachten in de economisch-financiële sector en stond ik ook in voor de behandeling van de klachten die niet tot de bevoegdheid behoorden van de federale Ombudsman en die dus naar de gepaste dienst moesten worden geheroriënteerd. Later werkte ik mee aan het jaarverslag – wat ik trouwens nog steeds doe – en sinds enkele jaren behandel ik zo goed als geen klachten meer, maar ben ik verantwoordelijk voor de samenwerking met de eerstelijnsklachtencoördinatoren binnen de overheidsdiensten en ondersteun ik de interne werking van de federale Ombudsman op alle mogelijke manieren.

Wat zijn de pluspunten?

Het werk is heel gevarieerd, de federale materies zijn heel uiteenlopend. Sommige klachten van burgers zijn snel opgelost, maar voor andere is een diepgaand onderzoek nodig van wat precies verkeerd loopt. Dat zorgt voor uitdaging in de job. En het zorgt ervoor dat je alert moet blijven voor wat er leeft in de maatschappij. Een groot voordeel van het werken bij de federale Ombudsman is ook dat je er werkt in een tweetalige omgeving.