Marjan Mulleman

Marjan Mulleman

Administratief deskundige   

Vertel ons over je job…

Ik werk op de afdeling 'onderzoek en ontwikkeling'. Wij krijgen alle aanvragen binnen voor de uitvoering van klinische studies op mensen. Momenteel is mijn taak te controleren of alle nodige documenten in het aanvraagdossier aanwezig zijn.

Het gaat om mijn tweede job bij het FAGG. Hiervoor werkte ik op de dienst die zich bezighield met de variaties en hernieuwingen van geneesmiddelen. Daar moesten we ook de bijsluiters nazien en hadden we veel contact met de farmaceutische sector.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studie voedings- en dieetleer heb ik eerst een tijd in de privésector gewerkt als medisch afgevaardigde. Ik leerde het FAGG kennen via een studiegenoot die daar al werkte.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

We werken rond medicatie en gezondheidsproducten, toch belangrijke zaken voor de gezondheidszorg. Het FAGG stelt zich niet zonder reden voor onder het motto 'Uw geneesmiddelen, onze zorg'. Daarnaast krijgen we heel wat opleidingsmogelijkheden en kunnen we deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen.

Het FAGG is goed bereikbaar in Brussel, op wandelafstand van het Zuidstation. We hebben ook enkele praktische voordelen: glijdende uren, er is een personeelsrestaurant, we genieten van gratis openbaar vervoer, gunstige hospitalisatieverzekering, sportfaciliteiten,…. Maar één van de belangrijkste zaken is de aangename werksfeer en contacten met de collega's.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik startte bij het FAGG als contractueel medewerker via een selectiegesprek op het FAGG zelf.

Een tijd nadien werd via Selor de vacature opengesteld voor een administratief wetenschappelijk deskundige. De selectieproef omvatte eerst een postbakoefening, gevolgd door een selectie-interview bij Selor met afgevaardigden van het FAGG. Daarna startte ik mijn stagejaar.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Van mijn eerste werkdag herinner ik mij dat ik bijzonder goed werd opgevangen door de collega die mij zou opleiden. We waren zo geconcentreerd bezig dat ik mijn afspraak bij onze Administrateur-generaal vergat. Dat was even een vervelend moment. Uiteraard was ik stipt aanwezig op de nieuwe afspraak!