Joëlle Warlin

Joëlle Warlin
Vertel ons over je job…

Ik evalueer gegevens over de doeltreffendheid van geneesmiddelen. Ik beantwoord ook wetenschappelijke vragen over generieke geneesmiddelen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studie farmacie heb ik een interuniversitair specialisatiejaar gevolgd om bedrijfsapotheker te worden. Vervolgens deed ik de kwaliteitscontrole van generieke geneesmiddelen op de Belgische markt via een samenwerkingsovereenkomst tussen de UCL en de Farmaceutische inspectie. Daarna trad ik voltijds in dienst als evaluator van de bio-equivalentiestudies bij de Farmaceutische inspectie (werd in 2007 omgevormd tot het FAGG). Vanaf dan breidde ik mijn expertisegebied uit naar de klinische farmacokinetiek.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik doe erg interessant wetenschappelijk werk en heb daardoor veel contact met tal van andere wetenschappers (dokters, scheikundigen, dierenartsen, biologen...). Vaak werken we op Europees niveau in samenwerking met de andere nationale agentschappen en het Europees agentschap EMA.

Wat de levenskwaliteit betreft heb je de flexibele werktijden en de talloze formules, eigen aan de overheid, om je gezins- en beroepsleven op elkaar af te stemmen. Door deel te nemen aan Europese en internationale conferenties in je expertisegebied blijf je bij. Als je slaagt voor een gecertificeerde opleiding krijg je een mooie jaarlijkse premie.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

In het begin werkte ik via een samenwerkingscontract met een universiteit. Daarna werd ik in dienst genomen als contractueel. Na het slagen voor de selectie specifiek wetenschappelijk medewerker, ben ik begonnen in mijn huidige betrekking.