Didier Galand

Didier Galand
Waarom spreekt deze job je zo aan?

Het werk dat ik doe is redelijk afwisselend. Elk dossier heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken, wat ervoor zorgt dat er niet echt sprake is van routine. De wetgeving over kinderbijslag is vrij complex en de teamgeest en de onderlinge hulp tussen de collega's zijn sterk aanwezig bij ons. Er is altijd wel iemand bij wie je te rade kunt gaan voor de allermoeilijkste gevallen en je leert elke dag nieuwe dingen bij.
Naast mijn contacten met de klanten werk ik dagelijks samen met andere diensten (OCMW's, gemeentebesturen, de andere kinderbijslagfondsen, …). Mijn werk is dus heel gevarieerd.

Zijn er ook minder leuke aspecten?

Zoals in elke dienst waar er een direct contact is met de bevolking krijg je soms te maken met geïrriteerde mensen of mensen die moeite hebben om ons de nodige gegevens te bezorgen. In het begin brengt dat je een beetje van de wijs, maar je raakt het wel gewend en met een beetje geduld en wat psychologisch inzicht lukt het allemaal wel.
Doordat de wetgeving zo complex is en steeds evolueert, moeten we voortdurend bijleren. Daar moet je mee kunnen omgaan. Je mag niet op je lauweren rusten, denkend dat je alles onder de knie hebt. Niets blijft voor altijd hetzelfde.
Er zijn periodes die ietwat stresserender zijn, zoals de dagen waarop de betalingen worden afgesloten of die waarop we massaal formulieren van periodieke controles binnenkrijgen. Op die momenten is de werklast hoger.

Waarop moet je vooral letten tijdens je job?

Onze bijslagtrekkenden verwachten dat ze de uitbetalingen waar ze recht op hebben op tijd ontvangen en dat ze alle verhogingen krijgen waar ze eventueel recht op hebben. Je moet dus nauwgezet en proactief te werk gaan.

Heb je een opleiding gekregen?

 We hebben gedurende een aantal maanden een theoretische opleiding gekregen, die werd afgewisseld met kantoorwerk. Zo konden we hetgeen in de opleiding aan bod kwam direct toepassen en konden we onze opleiders ook concrete vragen stellen die rechtstreeks verband hielden met ons werk. Ook de hulp van meer ervaren collega's is van enorm belang, gelet op de vele specifieke gevallen die er bestaan.

Beschrijf een doorsnee dag of opdracht?

Elke dag ben ik verschillende keren aan het telefoneren, zend ik e-mails, behandel ik brieven en zijn er ook de nieuwe aanvragen en de taken die gegenereerd worden door ons dossierbeheerprogramma. Zo ziet een doorsnee dag er dus uit. Inhoudelijk is het wel iedere dag anders.

Heb je nog een anekdote om af te sluiten?

Bijna elk dossier is een mogelijke bron voor anekdotes, maar ik ben uiteraard gehouden aan het beroepsgeheim.