Maarten De Sweemer

Maarten De Sweemer

Vertel ons over je job…

Werken op de juridische dienst van de Controledienst is zeer uiteenlopend. De taken variëren van het analyseren van statutaire wijzigingen van de mutualistische entiteiten, het toezicht op de conformiteit van de aanvullende ziekteverzekeringsdiensten met de wet, het opstellen van wetteksten en andere regelgeving, het informeren van de mutualiteiten en burgers, tot het beheren van geschillendossiers en klachten. Bij het behandelen van dergelijke dossiers kom je in aanraking met verschillende juridische domeinen zoals de wetgeving omtrent de aanvullende ziekteverzekering, regelgeving voor verzekeringsinstellingen, het statuut van het Rijkspersoneel, overheidsopdrachten en dergelijke meer. Mede doordat het activiteitenveld van de Controledienst zo uiteenlopend is, is het takenpakket van een jurist op de Controledienst zeer gevarieerd.    

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na het behalen van mijn master in de rechten aan de UGent, heb ik eerst enkele maanden als jurist op het parket van de politierechtbank van Gent gewerkt, waarna ik uiteindelijk als jurist werd aangeworven op de Controledienst.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Uiteraard biedt het werken voor de Controledienst verschillende voordelen. Je hebt namelijk alle voordelen die verbonden zijn met het werken voor de federale overheid zoals werkzekerheid, sociale en financiële voordelen, loopbaanmogelijkheden, opleidingskansen en meer. Doordat de Controledienst slechts een kleine instelling is van ongeveer 40 werknemers, hangt er een zeer familiale sfeer. Daarnaast besteedt de Controledienst veel aandacht aan het welzijn van zijn medewerkers en een goede balans tussen privé en werk. Zo zijn er glijdende werkuren en kan je telewerken. Bovendien is het een job die een verschil maakt in de maatschappij, wat veel voldoening geeft.    

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Eerst legde ik enkele pc-testen (een test abstract redeneervermogen, een situationele beoordelingstest en een postbakoefening) af bij Selor, alvorens ik kon solliciteren voor een functie van niveau A. Na het slagen voor die testen kon ik deelnemen aan de specifieke proeven voor de vacature van jurist bij de Controledienst. Hierbij moest ik een casus omtrent een geschil tussen twee mutualistische entiteiten schriftelijk voorbereiden en nadien mondeling toelichten aan een jury die bestond uit juristen van de Controledienst en een HR-consulent van Selor. Na het slagen voor die proef werd ik als stagiair attaché aangenomen, waarna een stage volgde van één jaar voor mijn benoeming.