Liesbeth Merchiers

Liesbeth Merchiers
Vertel ons over je job…

Ik ben financieel inspecteur bij de Controledienst voor de ziekenfondsen. Mijn job bestaat voor ongeveer 50% uit controles ter plaatse in ziekenfondsen binnen mijn eigen controlesector. Dat zijn voornamelijk boekhoudkundige controles, maar ze kunnen ook betrekking hebben op de juridische en/of administratieve organisatie. Als inspecteur voer je zelfstandig deze controles uit en schrijf je je bevindingen neer in een controlerapport. Deze rapporten vormen de basis voor enerzijds de evaluatie van de goede werking van de entiteiten, maar anderzijds ook voor eventuele betekeningen naar de entiteiten over hoe ze de zaken in de toekomst beter anders zouden aanpakken. Ik ben dus naast controleur ook een raadgever voor de entiteiten in mijn sector. Doordat je vaak in dezelfde entiteiten ter plaatse gaat, kan je ook een professionele vertrouwensrelatie opbouwen met de verantwoordelijken. Tijdens de controles ter plaatse wordt ik soms geassisteerd door een collega-controleur die ik dan superviseer. Ook begeleid ik af en toe de inspecteurs die stage lopen om hen te laten kennismaken met de werkwijze tijdens de controles ter plaatse.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ben afgestudeerd als Master Handelswetenschappen in 2004. In datzelfde jaar ben in september onmiddellijk aan de slag gegaan in het accountantskantoor waar ik ervoor al 2 jaar vakantiewerk had gedaan. Daar heb ik 2 jaar gewerkt als dossierbeheerder waarbij ik verantwoordelijk was voor onder meer de BTW-administratie, de aangiftes personen- en vennootschapsbelasting en verder het meewerken aan financiële plannen en haalbaarheidsstudies bij opstarten van vennootschappen. Ik heb daar zelf ontslag genomen om in april 2006 in dienst te treden bij de Controledienst. De 2 jaar als dossierbeheerder in het boekhoudkantoor hebben mij heel wat extra boekhoudkundige achtergrond aangeleverd voor het uitoefenen van mijn huidige job.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Je leert om zelfstandig te werken en om zelf professionele beslissingen te nemen. Verder kan je kan deelnemen aan opleidingen over recente ontwikkelingen in de boekhoudings- en verzekeringssector. Je werkt hier ook met een glijdende werktijdregeling. Fijn is ook dat je een laptop ter beschikking krijgt met de meest recente software. De Controledienst is in vergelijking met andere federale diensten een niet zo grote instelling, waardoor er een zeer grote collegialiteit heerst tussen de werknemers wat de werksfeer uiteraard bevordert.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb tijdens het laatste jaar van mijn master deelgenomen aan het algemeen examen voor economist. Nadat ik hiervoor geslaagd was, kreeg ik geregeld uitnodigingen voor bijkomende mondelinge proeven die georganiseerd werden door verschillende instellingen. Tijdens mijn mondeling interview bij de Controledienst werden heel wat boekhoudkundige vragen gesteld waarop ik vrij goed kon antwoorden door alle praktijkervaring die ik had opgedaan tijdens mijn job in het boekhoudkantoor.

Op welke verwezenlijking ben je het meest trots?

Ik ben heel trots op mijn stagewerk. Toen ik in dienst trad, werd de dienst "kleine risico's" voor zelfstandigen afgeschaft. Daarvoor diende het boekhoudplan en de schema's van de jaarrekening voor de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen volledig aangepast te worden. Mijn stagewerk bestond uit het ontwerp van deze aanpassingen. Het resultaat hiervan vormt nog steeds de basis voor het boekhoudplan en de schema's van de jaarrekening zoals deze op dit moment bestaan.