Laurent Herbinan

silhouette_homme_man

Jurist

Vertel ons over je job ...

Werken voor de juridische dienst is vrij gevarieerd. Het gaat om het opstellen van technische nota's voor de verschillende beheers- en consultatieorganen die deel uitmaken van de Controledienst, het geven van informatie aan ziekenfondsen en burgers, het behandelen van klachten of nog het meewerken aan het opstellen van wetteksten en regelgevingen. Het referentiekader is de Belgische wetgeving, maar door recente evoluties in het wetgevende en regelgevende kader is het ondertussen van groot belang om de sector van de verzekeringsinstellingen te leren kennen en te beheersen. Dat heft voor mij de inhoud van het juridische werk erg verrijkt.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Nadat ik een master in de rechten had behaald aan de universiteit, heb ik eerst twee jaar als administratief bediende gewerkt vooraleer de Controledienst me heeft aangeworven voor de juridische functie die ik nu al 9 jaar invul.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Praktisch gezien biedt de Controledienst alle voordelen die verbonden zijn aan werken voor de overheid. Op persoonlijk vlak zijn voor mij het werk voor het openbare nut en de mogelijkheid om wetteksten of regelgeving mee op te stellen de doorslaggevende elementen. Ik heb bovendien voor mijn job een cursus Nederlands en een opleiding wetgevingstechniek mogen volgen. En ook al richten de door ons uitgevoerde controles zich eerder op de administratieve en boekhoudkundige werking van de ziekenfondsen, toch zijn de acties en missies van de Controledienst altijd ten voordele van de hele bevolking.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Een eerste schriftelijke test diende als algemene selectieproef voor juristen voor de federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut. Een deel van de vragen was van juridische aard, een ander deel helemaal niet. Er namen honderden mensen deel aan dat examen. Vervolgens werd er een specifiek examen met eerst een schriftelijk en vervolgens een mondeling deel georganiseerd voor elke vacature bij een bepaalde instelling. Eens ik bij de Controledienst werd aangeworven, heb ik een stage van een jaar afgelegd en aan het einde daarvan een scriptie ingediend, maar dat moet tegenwoordig niet meer. Daarna ben ik dan benoemd als statutaire ambtenaar.