Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)

De CDZ heeft als missie om erop toe te zien dat de ziekenfondsen en de sector in zijn geheel de boekhoudkundige, administratieve en financiële regels die op hen van toepassing zijn, naleven. De CDZ draagt op die manier ook bij tot het goede gebruik van de openbare middelen en ledenbijdragen.
De CDZ doet dit door de volgende sleutelactiviteiten te ontwikkelen:

 1. de erkenning verlenen aande mutualistische entiteiten en revisoren en, voor de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, hun compliance officers en verzekeringstussenpersonen alsook het erkennen van opleidingsactiviteiten;
 2. het a priori goedkeuren van de statutaire wijzigingen en de beslissingen inzake de bijdragen en de aanwending ervan, uitgaande van de ziekenfondsen, de landsbonden en de maatschappijen van onderlinge bijstand;
 3. het a priori en a posteriori controleren van de statutaire wijzigingen en de verzekeringspremies van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand;
 4. het controleren van de financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische werking van de mutualistische entiteiten en van de verzekeringstussenpersonen;
 5. het evalueren van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen over het variabele gedeelte van hun administratiekosten;
 6. het behandelen van klachten en vragen van de leden, van de gecontroleerde entiteiten, van de administraties en van derden;
 7. het adviseren van de Minister en de Raad betreffende aanpassingen aan de reglementering. 

Aantal medewerkers (bij benadering): 51

Vaakst gezochte profielen:

 • Niveau A: juristen en financiële inspecteurs.
 • Niveau B: financiële deskundigen.
 • Niveau C: administratieve medewerkers (dossierbeheerders en secretariaatsmedewerkers).
 • Niveau D: polyvalente administratieve medewerkers.

Onze medewerkers waarderen:

 • de ontwikkeling van een hoogstaande expertise op juridisch en financieel gebied en meer bepaald inzake audits voor het laatste aspect
 • een instelling met een menselijke dimensie: iedereen kent iedereen
 • een dynamische en aangename werkomgeving
 • krachtige informatica-uitrustingen
 • flexibele werktijden en de mogelijkheid om overuren op te nemen
 • de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • de mogelijkheid om aan telewerk te doen
 • de vele sociale voordelen:maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, premies voor trouw en geboortes, fruit op het bureau, evenementen die gedurende het hele jaar georganiseerd worden zoals teambuildings, sportdagen,...

Bedrijfscultuur

 • specialisatie
 • klantgerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • flexibiliteit
 • integriteit
 • dialoog.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures