Centrum voor Cybersecurity België

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is opgericht bij Koninklijk Besluit op 10 oktober 2014 en staat onder het gezag van de Eerste Minister.

Het wordt geleid door directeur Miguel de Bruycker en adjunct-directrice Phédra Clouner.

Opdracht en missie

Als nationale autoriteit heeft het CCB als opdracht:

 • Opvolgen en coördineren van en toezien op de uitvoering van het Belgisch beleid ter zake
 • Vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren
 • De coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en overheden, en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector;
 • Formuleren van voorstellen tot aanpassing van het regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid
 • In samenwerking met het Coördinatie-en Crisiscentrum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten verzekeren
 • Opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende informatiesystemen van de administraties en publieke instellingen
 • Coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak
 • Coördineren van de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie-en communicatiesystemen
 • Informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie-en communicatiesystemen.

Waarden 

 • Integratie: het CCB draagt bij tot een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de nationale cyberveiligheid
 • Responsabilisering: het CCB responsabiliseert betrokken diensten en ondersteunt ze.
 • Evenwicht: het CCB bewaart het evenwicht tussen veiligheid en de fundamentele rechten, waarden en noden van de moderne samenleving.
 • Innovatie: het CCB stimuleert de ontwikkeling van nieuwe ideëen en mogelijkheden die de cyberveiligheid in België en in de wereld kunnen verbeteren
 • Integriteit: het CCB handelt eerlijk en eervol.

Nationale Cyber Security Strategie

Op 20 mei 2021 keurde de Nationale Veiligheidsraad (NVR) de details van de cybersecuritystrategie 2.0 goed. Deze strategie vormt het kader voor de transversale aanpak door België van cyberdreigingen en -kansen voor ons land. Het moet van België een van de minst kwetsbare landen van Europa maken.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures