Bénédicte Mubalo Kalasa

Bénédicte Mubalo Kalasa
Vertel ons over je job…

Militairen en burgers van het Ministerie van Defensie kunnen bij mij terecht voor alle problemen of informatie van sociale, administratieve of juridische aard.

Ik begeleid ook personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden. Ik zit ook in het team dat de familie inlicht en bijstaat (tot repatriëring toe) bij ongevallen of overlijden van een personeelslid in België of tijdens een zending in het buitenland. Ik bied ook psychosociale steun in het kader van buitenlandse zendingen, er wordt ook aandacht besteed aan de achtergebleven partners.

Verder doe ik sociale onderzoeken in mijn kantoor, in bepaalde kazernes of bij de personen thuis, om advies te kunnen verlenen aan de militaire overheden voor mutatie, buitenlandse zending enz of om  financiële hulp of een psychosociale opvolging te verstrekken.

En last but not least geef ik voortdurend mijn kennis, vaardigheden en verworven ervaringen ook door aan stagiaires maatschappelijk werk.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik werkte in verschillende privéfirma's. Daarna werd ik secretaresse en maatschappelijk werkster in een vereniging die zich bezighield met opvang en omkadering van studenten uit derde wereldlanden. Vervolgens heb ik voor een interimkantoor gewerkt, daarna eerst als bediende en later als maatschappelijk werkster bij een ziekenfonds.
Sinds juni 2002, ben ik hier aan de slag, eerst als contractueel. Sedert mei 2010 doorloop ik mijn stage om als statutair personeelslid benoemd te worden.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

De werksfeer is hartelijk en harmonieus. Ik kan rekenen op de medewerking van collega's, wat het werkklimaat erg aangenaam maakt.
Op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, heb ik in september 2010 een masterdiploma behaald in ingenieurswetenschappen en sociale actie. Deze opleiding was mogelijk omdat ik kon genieten van opleidingsverlof van 120 uur per jaar. Naast de opleidingen die we kunnen kiezen, neem ik eveneens deel aan verplichte opleidingen georganiseerd door de CDSCA.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben hier begonnen met een vervangingscontract van 6 maanden (contractueel). De selectie gebeurde toen door de Sociale Dienst van de CDSCA. Begin 2010, ben ik geslaagd voor een statutaire selectieproef bij Selor.