Jobs bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)

De CDSCA is een parastatale instelling type B die werkt ten behoeve van de militaire gemeenschap die onder meer instaat voor:

Aantal medewerkers (bij benadering): 330

Vaakst gezochte profielen:

  • attaché jurist - attaché coördinator sociaal werk - burgerlijk en industrieel ingenieur
  • maatschappelijk assistent - verpleegkundige - ICT deskundige - technisch deskundige gespecialiseerd in bouwkunde
  • kinderverzorgster - administratief en technisch assistent - verantwoordelijke vakantiecentrum
  • keuken- en schoonmaakpersoneel - administratief en technisch medewerker.