Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)

CDSCA is een federale instelling van openbaar nut onder de controle van de Minister van Defensie.

Ze heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van de actieve en gepensioneerde militairen en burgers van Defensie en hun gezin. Ook de veteranen behoren tot haar gerechtigden.

De kerntaken van CDSCA zijn:

  • de sociale dienstverlening
  • de familiale ondersteuning (opvang van kinderen via de kinderdagverblijven)
  • de huisvesting
  • de organisatie van vakanties.

CDSCA beheert ook een benefitsplatform met sociale, culturele en promotionele voordelen (kortingen winkels, pretparken, …) ten gunste van haar gerechtigden.

De centrale administratie is gevestigd in het Militair Hospitaal, Kwartier Koningin Astrid - Bruynstraat 1 - Blok F0 te 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK, en heeft ook regionale diensten over het hele land.

Aantal medewerkers (bij benadering): 260

Meer info op ocasc-cdsca.be.

Vaakst gezochte profielen :

  • diverse masterprofielen: rechten – economie - sociaal werk - burgerlijk en industrieel ingenieur
  • maatschappelijk assistent – verpleegkundige – ICT deskundige – technisch deskundige gespecialiseerd in bouwkunde
  • kinderverzorger – administratief en technisch assistent – verantwoordelijke vakantiecentrum
  • keuken- en schoonmaakpersoneel – administratief en technisch medewerker.


Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures