Karol Syska

Karol Syska
Vertel ons over je job…

Ik ben technicien bij de dienst Controle op het spectrum (NCS). Ik behandel klachtendossiers rond radiostoringen. Ik moet de bron van de hinder lokaliseren en praktische oplossingen vinden.

Daarnaast heb ik, samen met het team, nog andere, zeer gevarieerde taken:

  • meten van technische parameters van de radio-omroepstations op de FM-band
  • controleren van radioapparatuur die door de industrie gebruikt wordt op hun exploitatiesites
  • controleren van conformiteit van radionetwerken van taxifirma's, amateur-radiomakers of andere gebruikers van radioapparatuur
  • optreden om interferentieproblemen of problemen in verband met een slechte dekking van het netwerk op te lossen.

We zijn ook aanwezig op evenementen zoals concerten, wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, grote prijzen Formule 1, autoraces, rally's, marathons, ... Tot slot staan we ook regelmatig de lokale en federale politie bij als radiocommunicatiedeskundigen. 

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerst een aantal jaar gewerkt voor een intercommunale die de kabelnetwerken beheert. In 1981 trad ik in dienst bij de toenmalige Regie voor Telegraaf en Telefoon (RTT). Ik werk bij het BIPT sedert de oprichting ervan in 1993. Na een bevorderingsexamen ben ik begonnen bij de NCS in Vieux-Genappe.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Het BIPT hecht het nodige belang aan de persoonlijke competenties van al zijn werknemers en houdt er ook rekening mee. We krijgen ook volop de kans om opleidingen te volgen.