Isabelle Demeyer

Isabelle Demeyer

Vertel ons over je job…

Ik heb eerst 11 jaar op de boekhouding gewerkt. Na een interne oproep, ben ik begonnen op het secretariaat Juridische Aspecten Telecom om andere facetten van het BIPT te leren kennen. Ik geef er administratieve ondersteuning aan het juridisch team: briefwisseling, aanleggen van dossiers, bijwerken van de databanken en website, informatie opzoeken, enz.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na het middelbaar onderwijs volgde ik opleidingen Engels en boekhouding. Vervolgens ging ik aan de slag als contractueel bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, waar ik de gegevens controleerde om de berekening van het vakantiegeld voor te bereiden. Sinds 1999 werk ik bij het BIPT.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Naast de werkzekerheid heeft het BIPT ook een aantrekkelijk loon te bieden, wegens zijn specifiek statuut. Het BIPT moedigt zijn personeelsleden echt aan de opleidingen te volgen die ze nodig hebben voor hun functies. We werken in aangename lokalen en met moderne middelen. Dankzij het variabele uurrooster valt mijn job en gezinsleven makkelijker te combineren. De communicatie met de hiërarchische meerderen verloopt ook vlot.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Het BIPT heeft me gecontacteerd nadat ze de wervingsreserve waarin ik zat, hadden geraadpleegd.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures