Lees alles over de loopbaanmogelijkheden bij Selor.

Je diploma is je toegangsticket tot de jobs. Daarna kan je je bijscholen of doorstromen. Als je statutair ambtenaar bent kan je via de interne markt een nieuwe wending aan je carrière geven.

Starten

Je diploma geldt vandaag als toegangsticket voor een job. Zodra je in het selectieproces opgenomen bent, verschuift het accent naar je competenties: hoe je functioneert in een bepaalde context.

De federale overheid kent vier niveaus: volgens de diplomaniveaus. Sommige jobs staan open voor allerlei diploma's van een bepaald niveau. Andere vereisen een specifiek diploma. Logisch, een jurist kan beter niet solliciteren voor een job als dierenarts:

  • niveau A: universitair of hoger onderwijs lange type (licentiaat, master)
  • niveau B: hoger onderwijs korte type (regentaat, graduaat, kandidatuur, bachelor)
  • niveau C: hoger secundair onderwijs
  • niveau D: lager secundair onderwijs of geen diploma


De loopbanen en het takenpakket verschillen naargelang het niveau van de job. De federale overheid heeft een 'functiecartografie' uitgewerkt. Dit is een databank met alle jobs die voorkomen binnen de federale overheid. Zo krijg je een zicht op de verantwoordelijkheden en verwachtingen binnen je (toekomstige) job. Je kan er ook je loon berekenen.

Voor de loopbanen van niveau B, C en D zijn de functies gegroepeerd onder de vorm van functiefamilies. In een functiefamilie vind je jobs met een vergelijkbare verantwoordelijkheid en gelijkaardige competenties binnen de organisatie. Bij niveau C heb je bv. 26 functiefamilies (o.a. dossierbeheerder, laborant, onthaal, …)

Voor de loopbanen van niveau A zijn de functies onderverdeeld in vakrichtingen en functieklassen. Een vakrichting is een groepering van functies met een homogeen activiteiten- en kennisdomein. Voorbeelden: ICT, Fiscaliteit, P&O,… In totaal heb je 17 vakrichtingen. Een klasse is een groepering van functies die vergelijkbaar zijn op vlak van complexiteit, technische expertise en verantwoordelijkheid. De laagste klasse (A1) bevat de 'lichtste' functies, de hoogste klasse (A5) de 'zwaarste'. Elke functie behoort dus zowel tot een vakrichting als tot een klasse, deze combinatie noemt men een vakklasse.
 

Doorgroeien kan op verschillende manieren.

Je kan als statutair ambtenaar binnen je organisatie kiezen voor een andere functie van een hoger niveau. Hiervoor moet je eerst slagen in een bevorderingsselectie.

Als statutair ambtenaar kan je ook via de interne markt (soms ook nog mobiliteit genoemd) kiezen voor een functie binnen een andere federale overheidsdienst.