Solliciteren voor een managementjob? Bekijk hier de selectieprocedure.

Je neemt deel aan een assessment om een managementjob op te nemen

Wie een managementjob uitoefent bij de (federale) overheid doet dit voor een hernieuwbaar mandaat van 6 jaar. Eerst word je gescreend op de deelnemingsvoorwaarden: Selor kijkt na of je een masterdiploma hebt of een job op masterniveau (A) binnen de federale overheid. Afhankelijk van de job waarvoor je solliciteert, kijkt Selor ook na of je 5 of 6 jaar managementervaring hebt of 10 jaar professionele nuttige ervaring. Deze voorwaarden vind je terug in de jobomschrijving. 

De selectiecommissie telt 6 leden en is paritair samengesteld met Nederlandstaligen en Franstaligen. De afgevaardigd bestuurder van Selor of zijn vervanger zit deze commissie voor:
 • 1 specialist in management
 • 1 specialist in human resources
 • 2 experten in het domein van de functie
 • 2 mandaathouders uit de openbare sector van hetzelfde niveau als de in te vullen functie.

Voor selecties voor parastatalen telt de selectiecommissie 8 leden. De twee bijkomende juryleden hier zijn een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties en een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties.

De selectieprocedure bestaat doorgaans uit:

 • een testbatterij van geïnformatiseerde testen (ca 3u). Hierbij worden je management- en organisatievaardigheden en je persoonlijkheid in kaart gebracht. Dit onderdeel is verplicht maar werkt niet eliminerend.
 • een casestudy die je voorbereidt en daarna voorlegt aan de selectiecommissie in een interview. In het interview worden ook je technische competenties voor de functie besproken.


Wat na de selectietesten?

Selor maakt een shortlist van alle sollicitanten. 
Na het afsluiten van alle testen en na de vergelijking van diploma's en ervaring in het cv, worden de kandidaten:

 • OFWEL in een bepaalde groep ingedeeld:
  • of in groep A ´zeer geschikt voor de functie´
  • of in groep B ´geschikt voor de functie'
  • of in groep C ´minder geschikt voor de functie´
  • of in groep D ´niet geschikt voor de functie´.
  Deze indeling wordt gemotiveerd. Hier krijgen de kandidaten in groep A en groep B een rangschikking.
 • OFWEL gewoon 'geschikt' of 'niet geschikt' bevonden. Hier krijgen de 'geschikte' kandidaten een rangschikking.

Selor bezorgt vervolgens het dossier van de kandidaten van de groepen A en B, aan de bevoegde autoriteit (minister, voorzitter, ...) die een bijkomend interview organiseert met de kandidaten van groep A. Is deze groep uitgeput, herhaalt de procedure zich met groep B. Dit bijkomend interview is er om de specifieke competenties, hun interpersoonlijke vaardigheden en leiderscapaciteiten van de kandidaten te vergelijken met de jobomschrijving.
De finale keuze gebeurt door de bevoegde autoriteit.

Benoemd?

Na je benoeming oefen je een mandaat van 6 jaar uit. Tijdens die periode word je geëvalueerd op het managementplan dat je voorlegt aan het begin van je mandaat.