Bevorderen naar niveau C

Je werkt als statutair ambtenaar in een job als administratief of technisch medewerker (niveau D) en je wil bevorderen naar niveau C

Om te bevorderen naar niveau C moet je slagen voor:

  • een algemeen gedeelte om de gedragsgerichte competenties te testen die nodig zijn om een functie van niveau C uit te oefenen
  • een bijzonder gedeelte om de meer specifieke competenties van de twee graden (administratief assistent, technisch assistent )van niveau C te testen.
Vrijstelling algemeen gedeelte

Als je in één van onderstaande categorieën valt, heb jevrijstelling voor het algemeen gedeelte. Controleer dat alvast voor je je inschrijft.

1. Als je een diploma hebt dat toegang geeft tot niveau C uit de lijst hieronder, kan je vrijstelling vragen voor het algemeen gedeelte voor overgang naar niveau C:

  • getuigschrift van hoger secundair onderwijs
  • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde jaar
  • bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  • einddiploma van hogere secundaire leergangen
  • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden (toelating tot de studies van kandidaat-ingenieur in België).

2. Als je geen diplomavrijstelling hebt voor het algemeen gedeelte, maar je slaagt ervoor, dan ben je voor altijd vrijgesteld van dit deel.

Organisatie proeven

Momenteel is er geen aanvraag voor de organisatie van een algemene bevorderingselectie. Zodra dat het geval is, vind je hier de praktische weetjes.