Statutaire ambtenaren binnen de federale overheid - maar ook personeelsleden van de Rechterlijke Orde

Statutaire ambtenaren binnen de federale overheid, maar ook personeelsleden van de Rechterlijke Orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijke stagiaires, assessoren en beroepsmilitairen), zijn vrijgesteld voor de generieke screening wanneer ze solliciteren voor een job op hetzelfde niveau van de job waarin ze benoemd zijn (op voorwaarde dat deze functie openstaat voor de interne markt).

Via de generieke screening worden algemene competenties gemeten om na te gaan of je een job van een welbepaald niveau kunt uitoefenen. Het feit dat je een gelijkaardige functie uitoefent, volstaat ook. Daarom krijg je, als je op basis van je benoemingsbesluit solliciteert, een vrijstelling en mag je meteen naar module 2, de functiespecifieke screening.

Enkel wanneer je solliciteert voor een job op een hoger diplomaniveau dan hetgene waarin je benoemd bent, moet je de testen wel afleggen. Ben je benoemd in niveau A en solliciteerde je voor een job in een hogere klasse dan deze waarin je benoemd bent, dan ben je eveneens vrijgesteld van de testen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures