Vrijstellingen en uitsluitingen

Als je slaagt voor bepaalde testen, kan je een vrijstelling behalen. Stel dat je in de toekomst dezelfde testen nog eens moet afleggen, dan is dit niet langer nodig. Het gaat om de testen van de generieke screening (postbakoefening, situationele beoordelingstest en abstract redeneervermogen) of van de instapkaart (situationele beoordelingstest en abstract redeneervermogen). Je wordt vrijgesteld op de 3 of 2 testen samen, niet per test. Je kan deze vrijstellng bekomen in verschillende procedures (standaard screeningbevordering naar niveau Abevordering naar niveau B of C of instapkaart).

Het systeem van vrijstellingen en uitsluitingen wordt niet meer standaard gebruikt. Als dit van toepassing is op de procedure waaraan je deelneemt, staat dit duidelijk vermeld in de rubriek "Selectieprocedure" van de functiebeschrijving.

De geldigheid van de vrijstelling hangt af van de procedure waarvoor je de vrijstelling inzet:  

Standaard screening

3 jaar

Bevorderingsprocedure

Levenslang

Instapkaart

5 jaar

Hou er wel rekening mee dat de vrijstelling enkel geldig is als je deelneemt aan een procedure van hetzelfde niveau of lager dan de procedure waarin je de vrijstelling behaald hebt. Van zodra je in deze periode inschrijft voor een procedure, krijg je meteen de boodschap dat je al eerder geslaagd bent en je dus vrijgesteld bent. 

Voor de testen van de functiespecifieke screening (die gebruikt worden in verschillende procedures) worden geen vrijstellingen toegekend. 

Bekijk ook de andere vragen in deze rubriek als je nog vragen hebt over vrijstellingen binnen bevorderingsprocedures of screeningsprocedures voor mandaathouders.  

Als je niet slaagt voor 1 of meerdere de de 3 pc-testen van de generieke screening of module 1 (postbakoefening, situationele beoordelingstest en abstract redeneervermogen) in de standaard screening of in de bevorderingsprocedure naar niveau A, krijg je een uitsluiting. Dit betekent dat je voor een periode van 6 maanden niet kan deelnemen aan de testen van de generieke screening op eenzelfde of hoger niveau. Deze uitlsuiting wordt automatisch toegekend. Wanneer je via je online dossier wil solliciteren, maar je uitsluiting loopt nog, dan krijg je hiervan een melding en kan je niet deelnemen.

Die 6 maanden zijn gekozen om het 'retesting-effect' te vermijden. Wanneer iemand niet slaagt en meteen dezelfde of een soortgelijke test aflegt, dan bestaat de kans dat hij anders – en hoogstwaarschijnlijk beter – scoort omdat hij vertrouwd is met de vragen. Ook al zijn de vragen verschillend, toch behaalt de kandidaat een ander en waarschijnlijk beter resultaat omdat hij beter vertrouwd is met het type test. Na 6 maanden is het retesting-effect al sterk afgenomen en kan je deze testen opnieuw afleggen. Ook al slaagde je voor 1 of 2 van de 3 pc-testen, je moet ze alle 3 opnieuw afleggen.  

Momenteel is er geen rubriek rond vrijstellingen en uitsluitingen in je online dossier. Je kan niet makkelijk achterhalen of je vrijstelling of je uitsluiting nog geldig is. Twijfel je hierdoor om je in te schrijven voor een procedure, dan raden we je aan om je in te schrijven of te solliciteren. Nadat je op de knop solliciteren geklikt hebt, zal je zien of je vrijstelling of uitsluiting nog geldig zijn.  

Statutaire ambtenaren binnen de federale overheid, maar ook personeelsleden van de Rechterlijke Orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijke stagiaires, assessoren en beroepsmilitairen), zijn vrijgesteld voor de generieke screening wanneer ze solliciteren voor een job op hetzelfde niveau van de job waarin ze benoemd zijn (op voorwaarde dat deze functie openstaat voor de interne markt).

Via de generieke screening worden algemene competenties gemeten om na te gaan of je een job van een welbepaald niveau kunt uitoefenen. Het feit dat je een gelijkaardige functie uitoefent, volstaat ook. Daarom krijg je, als je op basis van je benoemingsbesluit solliciteert, een vrijstelling en mag je meteen naar module 2, de functiespecifieke screening.

Enkel wanneer je solliciteert voor een job op een hoger diplomaniveau dan hetgene waarin je benoemd bent, moet je de testen wel afleggen. Ben je benoemd in niveau A en solliciteerde je voor een job in een hogere klasse dan deze waarin je benoemd bent, dan ben je eveneens vrijgesteld van de testen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures