Testen

Op de dag van de test, kom je naar het WTCIII-gebouw aan Brussel-Noord, waar de FOD BOSA zich bevindt. Breng je uitnodiging mee (op smartphone of een geprinte versie) en vergeet ook je identiteitskaart niet.

De ingang links van WTC III is gereserveerd voor Selor. Wanneer je het gebouw binnenkomt, scan je de QR-code die je in je uitnodiging hebt ontvangen dan neem je de roltrap naar de eerste verdieping. Heb je problemen met het scannen van je code bij de poortjes, wend je dan tot het onthaal op het gelijkvloers.

Kom je voor een pc-test?

Ga naar onthaal 1 'PC-testen'. Daar vind je schermen waar je de code van de test terugvindt en het testlokaal waar je je naartoe moet begeven. Zorg dat je op tijd bent.  Als je te laat bent, kan je niet meer deelnemen.

Heb je aanpassingen aan de test gevraagd voor je handicap, ziekte of leerstoornis? Meld dit aan een testbegeleider wanneer je het testlokaal binnenkomt.

Kom je voor een mondelinge test?

Ga naar onthaal 2 'Mondelinge testen/Bezoekers'. Meld je aan bij het onthaal. Daar helpen onze medewerkers je verder.

Het gebouw is op weekdagen geopend van 7.00 tot 19.00 uur. In het weekend is het gebouw alleen open als er testen worden georganiseerd.  

Voordelig tarief wanneer je als werkzoekende met de trein komt

Als werkzoekende kan je aan sterk verminderd tarief naar Brussel reizen met het openbaar vervoer om een selectietest af te leggen. Voor de treinreis heen en terug betaal je in totaal maar 2 euro. Het maakt niet uit vanuit welk station je vertrekt. Voorwaarde is enkel dat je als werkzoekende ingeschreven bent bij de VDAB. Dit speciale ticket moet je wel één week op voorhand aanvragen. Alle details staan op deze pagina van de website van de VDAB. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 of naar een VDAB-kantoor gaan. Om dit ticket te kunnen aanvragen, heb je de uitnodiging van FOD BOSA nodig.

 

Weet dat je heel goedkoop naar Selor kan komen om selectietesten af te leggen. Voor de treinreis heen en terug betaal je in totaal maar 2 euro. Het maakt niet uit vanuit welk station je vertrekt. Voorwaarde is enkel dat je als werkzoekende ingeschreven bent bij de VDAB. Dit speciale ticket moet je wel één week op voorhand aanvragen. Alle details staan op deze pagina van de website van de VDAB. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 of naar een VDAB-kantoor gaan. Neem zeker je uitnodiging mee die je van Selor gekregen hebt.

Je kan niet zomaar testen afleggen bij Selor. De testen kaderen telkens in een bepaalde procedure. Onze procedures bestaan uit verschillende stappen:

  • inschrijving of sollicitatie
  • screening
  • aanwerving of resultaat

Tijdens de stap screening leg je één of meerdere testen af. Het gaat ofwel om pc-testen ofwel om testen die je moet afleggen voor een jury. In de beschrijving van de procedure of in de jobomschrijving zie je telkens welke testen je moet afleggen.

In je online dossier kan je onder Mijn Screeningsprocedure het verloop van de testen opvolgen. 

De testen die je moet afleggen binnen een bepaalde procedure worden telkens op voorhand bepaald en vind je in de jobomschrijving of de omschrijving van de procedure. Hier vind je de meest voorkomende testen en tips om je voor te bereiden. Voor sommige testen kan je ook een demotest afleggen. Zo kan je vertrouwd te geraken met het uitzicht van de testen, en bij sommige demotesten heb je bij de start ook een soort oefenmodule waar je kan zien hoe je moet antwoorden op de vragen.

Je ontving een bericht dat je je moet inschrijven voor een test, maar wanneer je doorklikt zie je dat je je (nog) niet kan inschrijven. Dat betekent waarschijnlijk dat alle plaatsen voor de testen op de geplande data volzet zijn, of dat er nog geen data ingepland zijn. Je kan je met andere woorden nog niet inschrijven.

Selor voorziet altijd vodoende data zodat alle sollicitanten de testen kunnen afleggen, geen reden tot paniek. We raden je aan om regelmatig je online dossier te bekijken om na te gaan of die (nieuwe) data al bekend zijn. 

Je kan zelf je inschrijving voor testen beheren via je online dossier. Als je op de geplande dag niet kan deelnemen aan een test, kan je je uitschrijven of een andere datum kiezen. 

Meld je aan via je online dossier. Klik op Mijn Screeningprocedures. Klik op de procedure in kwestie. Om een andere datum te kiezen voor een test of je uit te schrijven voor een test, klik je op Details. Schrijf je dan uit, en als je wilt, kan je meteen inschrijven voor een andere datum.

Neen. Als je de eerste keer solliciteert voor een job via de screening, zal je worden gevraagd om in te schrijven voor de testen van de generieke screening (module 1). Je kan daarna nog solliciteren voor andere jobs, maar je moet - en kan - je niet nog een keer inschrijven voor dezelfde testen van module 1. Als je slaagt, dan geldt dit resultaat voor alle procedures gedurende een periode van 3 jaar. En als je niet slaagt, dan word je uitgesloten voor 6 maanden. Die uitsluiting geldt voor alle procedures. 

Bekijk ook de informatie bij vrijstellingen en uitsluitingen. 

 

 

Je kan feedback krijgen voor de modules « spreken » en « schrijven ». Je hebt 2 maanden de tijd na het ontvangst van je resultaten om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Voor de modules « lezen » en « luisteren » is er geen feedback mogelijk omdat het hier enkel om juiste en foute antwoorden gaat. We delen nooit de juiste antwoorden op de testvragen mee om onze testen te beschermen.
 

Module

Hoe vraag je feedback aan?

Wanneer ontvang je feedback?

Hoe ontvang je feedback?

Lezen
Luisteren

Via de contactpagina. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure. Kies de rubriek “Feedback”. 

Je wordt gecontacteerd om een afspraak te maken binnen de 30 dagen na je aanvraag.

Er is geen feedback mogelijk, maar wel een inzage van uw test waarbij u wel uw eigen antwoorden te zien krijgt. U krijgt hierbij de correcte antwoorden niet te zien.

Spreken

Via de contactpagina. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure. Kies de rubriek “Feedback”. 

Op aanvraag: binnen de twee maanden nadat je de resultaten hebt ontvangen.

Het is niet mogelijk feedback te geven op alles wat jij gezegd of gedaan hebt tijdens de test. Verwacht geen reconstructie van het interview. Je ontvangt een feedbackrapport per e-mail waarin grafisch voorgesteld wordt in welke mate jij de gemeten competenties hebt, aangevuld met de opmerkingen van de jury.

Schrijven

Via de contactpagina. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure. Kies de rubriek “Feedback”. 

Op aanvraag: binnen de twee maanden nadat je de resultaten hebt ontvangen.

Je ontvangt een feedbackrapport per e-mail waarin grafisch voorgesteld wordt in welke mate jij de gemeten competenties hebt. 

 

 

 

In uitzonderlijke gevallen, worden de deelnemingsvoorwaarden vervangen door afname van testen. Dit wordt module 0 genoemd: de testen van de instapkaartproef. Met zo'n proef wordt er nagegaan of een kandidaat op een bepaald niveau kan functioneren. Slaagt de kandidaat, dan krijgt hij of zij een attest, 'de instapkaart'. Daarmee kan je dan wel solliciteren voor de job. 

Momenteel is de instapkaart alleen geldig voor de selectie van penitentiair bewakingsassistenten.

Voor de instapkaartproeven zijn er geen vaste tijdstippen. We organiseren deze steeds wanneer we merken dat er veel kandidaten zijn voor penitentiair bewakingsassistent die geen diploma hoger secundair onderwijs (niveau C) hebben en dus een instapkaart moeten afleggen.

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures