Testen

Op de dag van de test, kom je naar het Selor gebouw aan Brussel-Noord. Kom op tijd, iets vroeger aanwezig zijn is aan te raden. Breng je uitnodiging mee (op smartphone of een geprinte versie) en vergeet ook je identiteitskaart niet.

De ingang links van WTC III is gereserveerd voor Selor. Wanneer je het gebouw binnenkomt, scan je de QR-code die je in je uitnodiging hebt ontvangen. Heb je problemen met het scannen van je code bij de poortjes, wend je dan tot het onthaal op het gelijkvloers.

Kom je voor een pc-test? Ga naar onthaal 1 'Pc-testen'. 

Heb je aanpassingen aan de test gevraagd voor je handicap, ziekte of leerstoornis? Meld dit aan de testbegeleider als je het testlokaal binnenkomt.

Kom je voor een mondelinge test? Ga naar onthaal 2 'Mondelinge testen'.

Het gebouw is op weekdagen geopend van 7.00 tot 19.00 uur. In het weekend is het gebouw alleen open als er testen worden georganiseerd.  

Voordelig tarief wanneer je als  werkzoekende met de trein komt

Weet dat je heel goedkoop naar Selor kan komen om selectietesten af te leggen. Voor de treinreis heen en terug betaal je in totaal maar 2 euro. Het maakt niet uit vanuit welk station je vertrekt. Voorwaarde is enkel dat je als werkzoekende ingeschreven bent bij de VDAB. Dit speciale ticket moet je wel één week op voorhand aanvragen. Alle details staan op deze pagina van de website van de VDAB. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 of naar een VDAB-kantoor gaan. Neem zeker je uitnodiging mee die je van Selor gekregen hebt.

 

Weet dat je heel goedkoop naar Selor kan komen om selectietesten af te leggen. Voor de treinreis heen en terug betaal je in totaal maar 2 euro. Het maakt niet uit vanuit welk station je vertrekt. Voorwaarde is enkel dat je als werkzoekende ingeschreven bent bij de VDAB. Dit speciale ticket moet je wel één week op voorhand aanvragen. Alle details staan op deze pagina van de website van de VDAB. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 of naar een VDAB-kantoor gaan. Neem zeker je uitnodiging mee die je van Selor gekregen hebt.

Je kan niet zomaar testen afleggen bij Selor. De testen kaderen telkens in een bepaalde procedure. Onze procedures bestaan uit verschillende stappen:

  • inschrijving of sollicitatie
  • screening
  • aanwerving of resultaat

Tijdens de stap screening leg je één of meerdere testen af. Het gaat ofwel om pc-testen ofwel om testen die je moet afleggen voor een jury. In de beschrijving van de procedure of in de jobomschrijving zie je telkens welke testen je moet afleggen.

In Mijn Selor kan je onder Mijn Screeningsprocedure het verloop van de testen opvolgen. 

De testen die je moet afleggen binnen een bepaalde procedure worden telkens op voorhand bepaald en vind je in de jobomschrijving of de omschrijving van de procedure. Hier vind je de meest voorkomende testen en tips om je voor te bereiden. Voor sommige testen kan je ook een demotest afleggen. Zo kan je vertrouwd te geraken met het uitzicht van de testen, en bij sommige demotesten heb je bij de start ook een soort oefenmodule waar je kan zien hoe je moet antwoorden op de vragen.

Je ontving een bericht dat je je moet inschrijven voor een test, maar wanneer je doorklikt zie je dat je je (nog) niet kan inschrijven. Dat betekent waarschijnlijk dat alle plaatsen voor de testen op de geplande data volzet zijn, of dat er nog geen data ingepland zijn. Je kan je met andere woorden nog niet inschrijven.

Selor voorziet altijd vodoende data zodat alle sollicitanten de testen kunnen afleggen, geen reden tot paniek. We raden je aan om regelmatig je Mijn Selor dossier te bekijken om na te gaan of die (nieuwe) data al bekend zijn. 

Je kan zelf je inschrijving voor testen beheren via Mijn Selor. Als je op de geplande dag niet kan deelnemen aan een test, kan je je uitschrijven of een andere datum kiezen. 

Meld je aan via Mijn Selor. Klik op Mijn Screeningprocedures. Klik op de procedure in kwestie. Om een andere datum te kiezen voor een test of je uit te schrijven voor een test, klik je op Details. Schrijf je dan uit, en als je wilt, kan je meteen inschrijven voor een andere datum.

Neen. Als je de eerste keer solliciteert voor een job via de screening, zal je worden gevraagd om in te schrijven voor de testen van de generieke screening (module 1). Je kan daarna nog solliciteren voor andere jobs, maar je moet - en kan - je niet nog een keer inschrijven voor dezelfde testen van module 1. Als je slaagt, dan geldt dit resultaat voor alle procedures gedurende een periode van 3 jaar. En als je niet slaagt, dan word je uitgesloten voor 6 maanden. Die uitsluiting geldt voor alle procedures. 

Bekijk ook de informatie bij vrijstellingen en uitsluitingen. 

 

 

Naast je resultaat kan je bij Selor ook feedback over een test vragen. Neem je deel aan de testen van de generieke screening in het kader van een standaard screening of bevordering via Selor, gebeurt dat zelfs automatisch. Via Mijn Selor ontvang je dan een ontwikkelingsgericht feedbackrapport dat een inzicht geeft in jouw sterke en zwakke punten. Op basis van jouw antwoorden kunnen we vaststellen in welke mate jij de gevraagde competenties hebt. In het rapport wordt dit grafisch weergegeven. Bij feedback kunnen we nooit de juiste antwoorden op de testvragen geven, dit om onze testen te beschermen.

Voor alle andere procedures of proeven contacteer je zelf Selor voor bijkomende uitleg of informatie. Deze feedback vraag je aan bij je Selor-contactpersoon. Zijn of haar naam staat bij de jobomschrijving. Na ontvangst van je resultaat heb je 2 maanden de tijd om deze feedbackaanvraag in te dienen. Binnen de maand ontvang je vervolgens de motivering van je resultaat en een ontwikkelingsgerichte feedback op de door jou afgelegde test.

Bij feedback kunnen we nooit de juiste antwoorden op de testvragen geven, dit om onze testen te beschermen. 

Test

Hoe vraag je de feedback aan?

Wanneer ontvang je de feedback?

Hoe ontvang je de feedback?

Pc-test(en)

Via een mail naar de contactpersoon (van Selor) vermeld in de jobomschrijving. Geef je rijksregisternummer en de code van de procedure en de jobtitel  mee in de mail.  

Binnen de 30 dagen na je aanvraag

Je ontvangt een feedbackrapport per mail waarin grafisch voorgesteld  wordt in welke mate jij de gemeten competenties hebt. 

Interview

Het is niet mogelijk feedback te geven op wat jij gezegd of gedaan hebt tijdens de test. Verwacht geen reconstructie van de test. Je ontvangt een feedbackrapport per mail waarin voorgesteld wordt in welke mate jij de gemeten competenties hebt. 

 

In uitzonderlijke gevallen, worden de deelnemingsvoorwaarden vervangen door afname van testen. Dit wordt module 0 genoemd: de testen van de instapkaartproef. Met zo'n proef wordt er nagegaan of een kandidaat op een bepaald niveau kan functioneren. Slaagt de kandidaat, dan krijgt hij of zij een attest, 'de instapkaart'. Daarmee kan je dan wel solliciteren voor de job. 

Momenteel is de instapkaart alleen geldig voor de selectie van penitentiair bewakingsassistenten.

Voor de instapkaartproeven zijn er geen vaste tijdstippen. We organiseren deze steeds wanneer we merken dat er veel kandidaten zijn voor penitentiair bewakingsassistent die geen diploma hoger secundair onderwijs (niveau C) hebben en dus een instapkaart moeten afleggen.

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures