De online proef

  • Laat de camera en microfoon aan (vanaf het moment dat de toezichter je begroet tot het einde van de sessie).
  • Ga in een rustige en geschikte kamer zitten. De aanwezigheid van een derde in deze kamer is ten strengste verboden.
  • Het is verboden om, op welke wijze dan ook, te communiceren met andere kandidaten of met personen die buiten deze selectieprocedure staan.
  • Het is verboden technieken te gebruiken om de omgeving waarin je je bevindt onscherp te maken, te verduisteren of te wijzigen.
  • De documenten, informatie, materialen en tools die je voor deze proef worden verstrekt, zijn de enige waar je recht op hebt. Je mag niets anders gebruiken (vb. persoonlijk materiaal of andere informatiebronnen) tenzij anders vermeld in de specifieke instructies voor je proef.
  • Het is ten strengste verboden vertrouwelijke documenten die in je bezit zijn te kopiëren of door te geven.
  • Het is verboden de zitting op te nemen.

Sommige interviews worden voorafgegaan door een schriftelijke test (case); in dat geval wordt dit vermeld in het functieaanbod (rubriek "Selectieprocedure").

MS Teams of Skype

Je ontvangt 2 uitnodigingen per e-mail. Met de 1ste kan je een vergadering bijwonen met een toezichter die zijn scherm met je zal delen. Je zal de schriftelijke test die je zal voorbereiden kunnen doornemen en je zal in staat zijn om erdoor te navigeren. Lees de instructies, neem de vragenlijst door en bereid je antwoorden voor in je eigen tempo binnen de opgegeven tijdslimiet. Tijdens de voorbereiding kan je alleen aantekeningen maken op kladpapier, niet op je computer. Alleen je mondelinge antwoorden tijdens het online interview met de jury zullen worden beoordeeld.

De toezichter blijft aanwezig tijdens je voorbereiding, maar zet zijn/haar microfoon en camera uit. Aan het einde van de voorbereidingstijd zal hij/zij contact met je opnemen om je sessie af te sluiten. Als je vroeger klaar bent of een technisch probleem hebt, neem dan contact op met de toezichter.

Na afloop van de schriftelijke test zal de toezichter je vertellen hoe je naar je online interview met de jury kan gaan.

VidCruiter

Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een vergadering met een toezichter. Hij/zij zal je vragen een aantal stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de test vlot verloopt (je scherm delen, de microfoon activeren, aantonen dat je slechts één scherm hebt, enz.) Je ontvangt dan een nieuwe e-mail met een link naar de eigenlijke schriftelijke test.

Lees de instructies, neem de hele vragenlijst door en beantwoord ze in je eigen tempo binnen de opgegeven tijdslimiet. Schrijf je antwoorden direct in de test: ze worden automatisch geregistreerd (je hoeft dus niets te doen). Tijdens de voorbereiding is het niet toegestaan om nota’s te nemen. Je test kan al dan niet worden besproken tijdens je online interview met de jury (dit zal worden gespecificeerd in de testinstructies).

De toezichter blijft aanwezig tijdens je voorbereiding, maar zet zijn/haar microfoon en camera uit. Aan het einde van de voorbereidingstijd zal hij/zij contact met je opnemen om je sessie af te sluiten. Als je vroeger klaar bent of een technisch probleem hebt, neem dan contact op met de toezichter.

15 minuten vóór je online interview met de jury ontvang je een nieuwe e-mail met de verbindingslink.

  • MS Teams of Skype: Log in op je interview met de jury van de per e-mail verstuurde uitnodiging (als je niet op de uitnodiging bent ingegaan) of in de link in de uitnodiging in de kalender die gekoppeld is aan je mailbox (als de je de uitnodiging hebt aanvaard).
  • VidCruiter: Ga naar je interview gesprek met de jury door te klikken op de link in de uitnodiging die je per e-mail hebt ontvangen (als je van tevoren een schriftelijke proef hebt afgelegd, wordt de uitnodiging 15 minuten voor de sessie verzonden). Je komt in een virtuele wachtkamer: wacht tot de leden van de jury je toegang verlenen tot je selectie interview. Tijdens deze wachttijd wordt je gevraagd niets meer door te nemen en alle andere vensters in je browser te sluiten. Als je vooraf een schriftelijke test hebt afgelegd die tijdens het interview zal worden besproken, kan je deze proef met je antwoorden raadplegen via de groene knop "Details van het interview", rechts bovenaan je scherm.

De juryleden en de eventuele vakbondsvertegenwoordiger(s) zullen online aanwezig zijn.

De voorzitter zal het interview leiden en je vertrouwd maken met de structuur van het interview. Na een korte inleiding, waarbij ook de juryleden worden voorgesteld, worden er vragen gesteld over je motivatie, eventuele technische competenties en gedragscompetenties zoals beschreven in de vacature (rubriek "Profiel"). Als je zelf vragen hebt, kan je die aan het eind van het interview stellen.

Als de proef voorbij is, zal de voorzitter je vragen om uit te loggen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures