Moet ik Belg zijn om bij de federale overheid te werken?

Voor de meeste statutaire jobs (vaste benoemingen) moet je op het moment dat je in dienst treedt, Belg zijn, of de nationaliteit hebben van Zwitserland of van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte. Voor de contractuele jobs (van bepaalde of onbepaalde duur) zijn er geen nationaliteitsvereisten (tenzij ook voor functies van openbaar gezag).

Op deze regels bestaat één uitzondering: voor functies van openbaar gezag moet je Belg zijn. Het gaat om jobs zoals penitentiair bewakingsassistent, diplomaten en financieel inspecteurs.

Bij iedere jobomschrijving op selor.be staat aangegeven of het om een statutaire of contractuele job gaat. Je vindt onder de rubriek 'profiel' welke nationaliteit je moet hebben.

Buitenlanders die zich via je online dossier registreren op Selor.be, kunnen het veld rijksregisternummer niet invullen en moeten Selor hiervoor contacteren

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures