Als statutair federaal ambtenaar kan je solliciteren via interne mobiliteit

Als je al statutair ambtenaar bent bij de federale overheid, kan je gebruik maken van de interne mobiliteit om van job te veranderen: 

  • Je kan deelnemen aan de screeningsprocedures voor de jobs waar de screening toegepast wordt. Dan neem je deel samen met andere sollicitanten die nog geen ambtenaar zijn.
  • Je kan deelnemen aan de screeningsprocedures van de interne markt. Dan is iedere sollicitant statutair federaal ambtenaar 

Vaak hoef je niet over het vereiste diploma te beschikken, maar volstaat je benoeming in het niveau van de openstaande job, met uitzondering van beschermde beroepen (zoals arts). Je kan ook deelnemen als je een bevorderingssprocedure succesvol afgerond hebt naar het niveau van de openstaande job. Als er ervaring gevraagd wordt, moet je deze kunnen voorleggen in je cv. 

Op die manier ga je als federaal ambtenaar naar de nieuwe job. Je hoeft geen stage te lopen en je behoudt je voordelen. Je bent ook vrijgesteld van de testen van de generieke screening (module 1) binnen de standaard screening en binnen de procedures van interne markt worden deze testen niet georganiseerd. 

Het toepassingsgebied van de interne mobiliteit ligt vast in de wet (KB van 15 januari 2007). Belangrijk om weten is dat personeelsleden van de NMBS, de federale politie evenals de beroepsmilitairen geen deel uit van dit toepassingsgebied, net zomin als vast benoemde ambtenaren van gemeenschappen, gewesten of lokale overheden (tenzij anders vermeld in de jobomschrijving).

Ook wanneer de job zich bij jouw huidige werkgever bevindt, valt je sollicitatie niet onder het toepassingsgebied van de interne mobiliteit. De deelnemingsvoorwaarden staan altijd duidelijk vermeld in de jobomschrijving onder profiel. 

Voor jobs op masterniveau en meer bepaald in de klasses vanaf A2, kan je soms via promotie deelnemen. Je kan benoemd zijn in een lagere klasse, maar mits je anciënniteit in een bepaalde klasse, kan je deelnemen.

In elk van deze gevallen moet je je benoemings- of bevorderingsbesluit opladen in je online dossier.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures