Wie kan deelnemen?

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau B moet je vast benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau C.  

Je bent benoemd in

Je kan deelnemen aan de

Niveau C

Bevorderingsprocedure naar niveau B

Je kan niet deelnemen als contractuele ambtenaar of als stagiair. Belangrijk om weten is dat statutaire medewerkers bij Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie niet kunnen deelnemen aan deze bevorderingsprocedure, noch de beroepsmilitairen, personeelsleden van NMBS, Federale Politie. Het toepasingsgebied ligt vast bij wet (KB van 22 juli 1993).  

Daarnaast moet je administratief aan alle vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de bevordering. Wanneer je tijdens de procedure niet langer aan deze voorwaarde voldoet, verlies je het voordeel dat je geslaagd was voor de test.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures