Wie kan deelnemen?

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau A moet je vast benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau C of B.  

Je bent benoemd in

Je kan deelnemen aan de

Niveau C of B

Bevorderingsprocedure naar niveau A (klasse A1 of A2)

Je kan niet deelnemen als contractuele ambtenaar of als stagiair.

Opgelet: Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 juli 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie.  Statutaire ambtenaren binnen andere diensten zoals het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie mogen niet deelnemen. Statutaire ambtenaren binnen de Rechterlijke Orde mogen wel deelnemen.

Daarnaast moet je :

  • administratief aan alle vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de bevordering
  • een positieve beoordeling ontvangen hebben in je laatste evaluatie in het kader van de ontwikkelcirkels (vermelding voldoet aan de verwachtingen of uitzonderlijk) 

Als je tijdens de procedure niet langer aan één van deze voorwaarden voldoet, verlies je het voordeel van je eventueel slagen voor de test. 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures