Ik wil meer weten over de reglementering

Meer informatie over de bevorderingsprocedure naar niveau A vind je op Fedweb

Daarnaast heb je nog het KB van 4 juli 2013 en de omzendbrief 637.