Maak kennis met Lies Grypdonck

Vertel ons over je job …

Ik werk bij het RIZIV op de dienst tegemoetkoming van geneesmiddelen. Hier evalueren we met 13 experten op wetenschappelijke basis de aanvragen voor terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen. Op basis van onze conclusies volgt dan een voorstel om een middel al of niet terug te betalen. Uiteindelijk is het aan een commissie en later aan de bevoegde minister om een definitieve beslissing te nemen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studies ging ik eerst als huisarts aan de slag, en later als onderzoeker bij het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van de KUL. Toen ik de vacature zag bij het RIZIV heb ik gesolliciteerd, want die beide ervaringen maakten dat ik het passende profiel had voor deze job.

Hoe verliep de selectieprocedure?

De selectie gebeurde via Selor. Omdat ik eerder al aan een andere selectie had deelgenomen, was ik vrijgesteld voor de generieke proeven, dus dat was mooi meegenomen. Ik begrijp dat artsen die solliciteren het niet altijd evident vinden om eerst nog algemene testen af te leggen, maar het hoort er nu eenmaal bij. Je moet het ook relativeren, want wat zijn die paar uurtjes als daar een andere job voor jaren aan vasthangt?
Het tweede deel van de selectie verliep trouwens zoals gebruikelijk, met een uitgebreid interview waar ook job-gerelateerde vragen aan bod kwamen.

Wat zijn de voordelen van werken voor het RIZIV?

Als huisarts stelde ik toch vast dat het stilaan onmogelijk werd om deze job te combineren met een gezinsleven, zeker met jonge kinderen. Nu ik bij het RIZIV werk, heb ik een betere balans gevonden. Ik ben nu weliswaar niet langer actief in het veld, maar wel op beleidsniveau, en zo blijf ik toch van dichtbij betrokken bij de medische wereld en de gezondheidszorg. Mijn eerdere ervaring als huisarts maakt dat ik goed kan inschatten wat de waarde van geneesmiddel is omdat ik uit praktijk weet wat dit inhoudt voor de patiënten zelf.