Veel jobs voor artsen bij de overheid

Artsen die hun kennis en expertise ten dienste van de samenleving willen stellen, kunnen hun carrière een nieuwe wending geven bij de federale overheid. Selor heeft verschillende interessante vacatures.

Neem je ervaring mee naar een nieuwe uitdaging.

Dit zijn de voornaamste redenen waarom artsen kiezen voor een job bij een federale overheidsdienst:

  • Je levert een actieve bijdrage aan een moderne sociale zekerheid.
  • Hiervoor ontvang je een interessant loon, waarbij het mogelijk is om anciënniteit uit de privé of als zelfstandige mee over te nemen.
  • Verder kan je rekenen op tal van interessante voordelen (opleidingen tijdens werkuren, gratis treinabonnement …).
  • Je werkt in teamverband in plaats van alleen in je praktijk.
  • Je hebt ook tijd voor een evenwichtige work-life balans dankzij glijdende werkuren in een 38-urenweek en 30 dagen vakantie per jaar.

  

Blueguy 

Vacatures   


Verkorte selectieprocedure

Speciaal voor deze functies, waarbij kandidaten een diploma van arts moeten hebben, heeft Selor een verkorte procedure uitgewerkt. Je neemt immers meteen deel aan de functiespecifieke screening.

Je wordt dan:

  • ofwel eerst uitgenodigd om een pc-test af te leggen. Deze test is niet eliminerend maar laat ons toe om al een aantal competenties te meten. Na deze test vindt er altijd een interview plaats (op een andere dag).
  • ofwel alleen uitgenodigd voor een interview met voorbereidende case (van 2 uur) bij Selor in Brussel.

Deze formule verkort de sollicitatieprocedure. Bovendien kan je kiezen uit een aantal data om je testen af te leggen. Voor deze procedure gelden er wel geen vrijstellingen. 

Meer details hierover vind je in elke jobomschrijving onder ‘Procedures’.

Hoe solliciteren?

Voor alle functies verloopt de sollicitatieprocedure via Selor. Klik op de jobs hierboven voor meer details of om te solliciteren. Hiervoor heb je een eigen profielpagina ‘Mijn Selor’ nodig, een soort van online cv. Klik hier om een Mijn Selor-account aan te maken. Eens dat gebeurd is, kan je in 1 klik solliciteren.

Waar kan je aan de slag?

Houd de website van Selor in de gaten, want regelmatig hebben we nieuwe vacatures, ook voor artsen. Als je inschrijft voor onze jobmailings, ben je als eerste op de hoogte. Mogelijke werkgevers voor artsen bij de federale overheid:

INAMIHet RIZIV of voluit Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, vervult een sleutelrol in de sociale zekerheid. Neem een kijkje op de gloednieuwe website.

 

 

FBZ-FMP

Het Fonds voor Beroepsziekten heeft twee kernopdrachten: de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit deze ziekten voortvloeit.

 

FOD Volksgezondheid-SPF Santé publique

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, waakt over de gezondheid en voedselveiligheid. Hieronder valt ook Medex, die medische expertise uitvoert.

 

FOD IBZ

De FOD Binnenlandse Zaken heeft verschillende diensten waar artsen actief zijn, bijvoorbeeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

FAGGHet FAGG is een federaal agentschap dat geneesmiddelen en gezondheidsproducten opvolgt.

 


HZIVDe HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt alle prestaties op zich inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut

 

KCEHet KCE adviseert de beleidsmakers met zijn analyses en wetenschappelijke studies bij het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering.

 

FOD IBZ


Empreva
 staat in voor het welzijn van alle federale personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen. Het behoort tot de FOD Beleid en Ondersteuning.

 

 

 

Lees de getuigenissen

Maak kennis met je toekomstige collega’s. Collega-artsen vertellen over hun job in dienst van de federale overheid:

Lies Grypdonck

Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur bij de FOD Volksgezondheid

"Ik heb het geluk dat deze job mij veel vrijheid biedt, ik voel mij soms als een zelfstandige die voor de staat werkt."

 

Michel Van der Haegen

Michel Van der Haegen, arts bij het Fonds voor medische ongevallen (RIZIV)

"Het nodige opzoekingswerk en eigen onderzoek maken deze job wetenschappelijk zeer uitdagend."

Martine Willems

Libert Vandenbempt, arts bij Medex

"Als ik vergelijk met mijn tijd als huisarts, heb ik nu wel voldoende tijd voor mijn gezin en voor hobby’s."

 

Huguette Van HoeyHuguette Van Hoey, arts bij het Fonds voor medische ongevallen (RIZIV)

"Elk patiëntenverhaal is anders, en dat zorgt dat mij job steeds uitdagend blijft."

BlueguyYuliya Babiychuk, arts bij het RIZIV

Mijn job houdt zowel analytisch denken in als het sociale contact met mensen."

 

BlueguyVeerle Baele, arts-inspecteur in West-Vlaanderen bij het RIZIV

De flexibiliteit van de werkuren is een groot pluspunt."

 

 

  

BlueguyMia Slabbaert, arts-inspecteur, DG Evaluatie & Controle bij het RIZIV

"Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan."

 

BlueguyKarl Geens, Arts-expert bij de Dienst uitkeringen bij het RIZIV

Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam."