GOED DAT JIJ ER BENT! Als inspecteur ben je onmisbaar voor het FAVV en vorm je een meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België.

Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings -en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van inspecteur.

Als inspecteur dierenarts zal je...

 • merendeel van je tijd spenderen bij operatoren voor het uitvoeren van onaangekondigde controles bij operatoren actief in het domein van de dierlijke productie.(identificatie - en traceerbaarheidscontroles, controle van diervoeders, controle op dierziekten, nagaan van toelatingen en erkenningen, controles in slachthuizen,...)
 • controles uitvoeren aan de hand van checklists.
 • monsters nemen en analyseresultaten interpreteren.
 • aan operatoren in de voedselketen meedelen wat jouw bevinden zijn.
 • maatregelen nemen indien nodig. Je geeft waarschuwingen, je stelt processen-verbaal op, je neemt goederen in beslag en je neemt maatregelen die kunnen leiding tot een sluiting van de inrichting. Maatregelen nemen is niet altijd evident. Daarom is het belangrijk dat je assertief bent.
 • instaan voor de administratie die volgt op de controle. (opstellen van controleverslagen, klasseringen, verslaggevingen) . Je besteedt 40% van je tijd aan administratie.
 • door middel van rapportering de nodige ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van de Lokale Controle Eenheid(LCE).
 • technische ondersteuning bieden aan de controleurs. Indien mogelijk kan je ook de rol van leidinggevende van een aantal controleurs opnemen.
 • in het kader van het controleplan autonoom je activiteiten organiseren. Je zal deze controles meestal alleen uitoefenen.   

Aangezien niet alle controles tijdens de werkuren kunnnen plaatsvinden, kan het gebeuren dat je soms 's avonds of in het weekend controles uitvoert.

Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie.

"NA EEN LOOPBAAN VAN 26 JAAR ALS ZELFSTANDIG DIERENARTS WOU IK EEN NIEUWE UITDAGING AANGAAN!" Lees hier de volledige getuigenissen van Michel, inspecteur dierenarts te Henegouwen, en jouw andere toekomstige collega's.
 

Meer info over de jobinhoud?
Secretariaat Regionale directie - DG Controle
Federaal Agentschap voor de Veilighied van de Voedselketen (FAVV)
Tel.: 02/211.84.94
E-mail: nice@favv-afsca.be

Meer info over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure?
Jannah DE JONGE - Selectieverantwoordelijke
Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Tel.: 02/211.88.42
E-mail: jannah.dejonge@favv-afsca.be

Er zijn meerdere plaatsen bij de Lokale Controle Eenheid (LCE) Vlaams-Brabant Limburg (sector primaire productie = Interleuvenlaan 15 Blok E researchpark Haasrode 1515, 3001 Leuven; sector transformatie en sector distributie =Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt)  van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV).

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, word je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's.

Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn:

 • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controle op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoedersmeststoffen en pesticiden, ...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel; groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht, ...)

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten :

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen.
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden.
 • het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen.
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop.
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op het Gedelegeerd bestuur en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan ook het FAVV in een notendop en onze waarden.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en constructief om te gaan met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), risico's verbonden met de voedselketen.
 • Je hebt een goede algemene kennis van de regelgeving in verband met levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vis en vlees), levende dieren en hun gezondheid.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ook een goede motivatie is belangrijk.

Indien de competentie stress beheren, je mondelinge communicatievaardigheden en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef

 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Je beschikt over een rijbewijs B en een voertuig


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma Master in diergeneeskunde (basisopleiding van 2de cyclus) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van dierenarts (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=*.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. Bij je indiensttreding zal je omkaderd worden door je dienstchef en je collega's en zal je verschillende opleidingen volgen die specifiek zijn voor de functie van inspecteur.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (mits goede evaluatie verlengbaar) als attaché (niveau A - houder van een master diploma) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde:  37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 256,03 EUR (aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Voordelen
 • kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid(0,3653 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop
 • tussenkomst in de kosten van je internetverbinding
 • tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid om overuren op te nemen
 • allerlei sociale voordelen
 • flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


1. Functiespecifieke screening


Deze proef bestaat uit een geïnformatiseede test (+/- 90 min) en een een interview (+/- 60 min). Deze testen vinden aaneensluitend plaats.

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden de volgende gedragsgerichte competenties gemeten: informatie integreren en beslissen.
 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties' overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Aan de hand van technische vragen zal er tijdens het interview gemeten worden naar jouw kennis over de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen en je kennis van de regelgeving in verband met levensmiddelen van dierlijke oorsprong, levende dieren en hun gezondheid (zie rubriek 'Competenties').

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je in totaal voor de 2 delen ten minste 55 punten op 110 behaalt en je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Je zal eerst de computergestuurde proef afleggen. Direct aansluitend volgt het interview. Je houdt dus het best rekening met de vooropgestelde timing. Om organisatorische redenen is het mogelijk dat je enige wachttijd zal doormaken en kan het ook gebeuren dat je eerst het interview aflegt en daarna de computergestuurde test.
 
Deze proef zal wellicht in de maand maart 2020 plaatsvinden. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Deze proef is gemeenschappelijk met de functiespecifieke screening van inspecteur dierenarts - LCE West-Vlaanderen (CNG20007) en inspecteur dierenarts - LCE Antwerpen (CNG20008). Als je ook deelneemt aan één van deze selecties, zal je de geïnformatiseerde proef en het interview slechts 1 keer afleggen.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (geïnformatiseerde proef + interview).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met alle geslaagd opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 29 februari 2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Jannah DE JONGE - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/211.88.42 
E-mail: jannah.dejonge@favv-afsca.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures