Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

De stafdirectie P&O wil de functie van coördinator/trice loopbaanbegeleiding ontwikkelen binnen de pijler "competentiebeheer en loopbaanbegeleiding", die bestaat uit de diensten rekrutering/mutatie, opleiding, evaluatie en bevordering.

Daarom zoeken wij een medewerker die, voor een periode van 12 maanden, deze functie zal ontwikkelen door een beleid en concrete procedures op te stellen op basis van wat er binnen de organisatie bestaat en in samenwerking met alle betrokken diensten en actoren. 

Als coördinator/trice loopbaanbegeleiding neem je de volgende taken op jou:

 • Je neemt de rol van projectmanager of projectmedewerker op om de processen met betrekking tot de begeleiding van medewerkers (met name op het gebied van onboarding, mentoring, re-integratie, offboarding, enz.) te verbeteren.
 • Je draagt actief bij aan het vormgeven van een loopbaanbegeleidingsbeleid dat ondersteuning en empowerment van de medewerker in zijn/haar eigen ontwikkeling combineert.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling en uitvoering van het re-integratieproces voor personeelsleden na langdurige afwezigheid.
 • Je zorgt voor een optimale coördinatie met de verschillende interne actoren die bij jouw functie betrokken zijn, zowel binnen de pijler "loopbaanbegeleiding" als met de andere diensten van de stafdirectie en de FOD.
 • Je geeft regelmatig feedback aan het management van P&O: op basis van de informatie die is verzameld tijdens diverse gesprekken (exitgesprekken, integratiegesprekken, enz.), enquêtes en statistieken, geef je trends voor een organisatorische diagnose en stel je verbeteringen voor.
 • Je zorgt ervoor dat het begeleidingsaanbod bekend is en je begeleidt medewerkers bij het nadenken over hun loopbaan: je oriënteert medewerkers en informeert hen over carrièremogelijkheden binnen de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Je toont initiatief en brengt nieuwe ideeën aan.
 • Je ontwikkelt een netwerk en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van loopbaanbegeleiding en competentiemanagement.

via Talent Exchange

De FOD 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

 

De stafdirectie Personeel en Organisatie

De stafdirectie Personeel en Organisatie heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD. Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie. Hiertoe dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van onze FOD: ongeveer twee derde van het totale personeelsbestand (ongeveer 3.000 personeelsleden) werkt in het buitenland in zeer verschillende statuten (buitencarrière, uitgezonden contractuelen en lokaal aangeworven contractuelen). Daarnaast ziet de stafdirectie P&O erop toe dat de nodige middelen worden aangewend voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun (beheer van de gebouwen in België en in het buitenland).

De pijler “Competentiebeheer en loopbaanbegeleiding“ 

Binnen de stafdirectie Personeel & Organisatie zal de coördinator deel uitmaken van de pijler "Competentiebeheer en loopbaanbegeleiding", die bestaat uit de diensten rekrutering/mutatie, opleiding, evaluatie en bevordering.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Bruxelles

https://diplomatie.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

 

Ervaring

 • Je hebt ervaring in loopbaanbegeleiding of in een loopbaancentrum.

 • Je hebt ervaring als coördinator/trice waarbij je een netwerk van interne en externe actoren hebt opgebouwd.

 • Je hebt ervaring in het domein van human resources waarbij je hebt gewerkt met verschillende profielen (op alle niveaus) en/of je hebt HR-projecten beheerd.

 

Generieke competenties

 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met collega's en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, waarbij je een persoonlijke dienstverlening levert en constructieve contacten onderhoudt.

 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van jouw expertise. Je luistert naar je gesprekspartner en begrijpt de boodschap van anderen en leeft je in in andermans situatie.

 • Je behandelt informatie met integriteit, neutraliteit, discretie en vertrouwelijkheid.

Technische competenties

 • Je bent in staat een project van A tot Z te coördineren en te beheren.

 • Je hebt een goede kennis van de federale arbeidsmarkt: mobiliteitsprocedures, federale cartografie, wervings- en selectietechnieken.

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden. Je drukt je duidelijk uit en brengt boodschappen over zonder te oordelen of te sturen. Bovendien pas je je communicatiestijl aan je gesprekspartner aan.

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Troeven

 • Je hebt ervaring met interviewtechnieken.

 • Je bent geïnteresseerd in het gebruik van tests en instrumenten voor loopbaanbegeleiding.

 • Je bent oplossingsgericht en hebt een positieve en empathische houding.

 • Je reflecteert regelmatig over je eigen prestaties.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Als je terecht wil komen in een bruisende werkomgeving in hartje Brussel, omringd door groen en gezellige lunchadresjes, dan zit je goed bij de FOD Buitenlandse Zaken.

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand (overuren)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf voor de opvang van je kind van 3 maanden tot 3 jaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten  
  • Sinterklaasontbijt
  • Jaarlijkse teambuildingactiviteit
  • Toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen
  • Toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal
  • Toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels
  • ...

 

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

  1. Analyse van de cv’s en motivatiebrieven op basis van de volgende criteria:

         a. relevante ervaring

         b. competenties

  2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

  Meer info: talentexchange@diplobel.fed.be

  Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

  Opgelet

  De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

   

  Uw kandidatuur indienen voor 10 januari 2023 via onze online toepassing SuccessFactors (link hieronder).

  https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=4026&company=fodbuitenl&st=1EDCC59DFC65B550CA8BB457C829B97ACE39DA1E

  De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

  Aurélie Konen - Adjunct van het pijlerhoofd “Competentiebeheer en loopbaanbegeleiding”
  P: +32 2 501 37 85
  E: aurelie.konen@diplobel.fed.be

  Maak kennis met je toekomstige collega's

  Werken voor .be?

  Zoek de job die bij je past en kom erbij!

  Ontdek alle openstaande vacatures