Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om deze missie uit te voeren, maakt u deel uit van de Directie-generaal Beleidscoördinatie en Internationale Relaties.

Als beleidsmedewerker ondersteun je de evaluatie van het huidige socialezekerheidsbeleid en de ontwikkeling van het toekomstige socialezekerheidsbeleid. Je draagt ook bij tot het beleid van de FOD binnen de internationale en Europese instanties en in de betrekkingen die verband houden met de sociale bescherming. Je helpt beleidsmakers bij de ontwikkeling en uitvoering van het socialezekerheidsbeleid. Je werkt samen met andere beleidsmedewerkers en dossierbeheerders. Je kunt ook taken ter uitvoering van het beleid op jou nemen. Je legt de link tussen het Belgische beleid en de Europese en internationale normen en actieplannen.

Mogelijke taken:

 • Je analyseert, controleert en evalueert het huidige beleid op basis van specifieke methoden/modellen.
 • Je vertaalt complexe, dubbelzinnige of gevoelige informatie in beknopte en heldere beleidsnota's waarin beleidsopties en de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen worden weergegeven, zodat de besluitvormers tijdig een geïnformeerde beslissing kunnen nemen die in overeenstemming is met de beleidsprioriteiten.
 • Je ontwikkelt proactief innovatieve, praktische en duurzame verbeteringsinitiatieven.
 • Je schat de risico's juist in.
 • Je volgt de actuele politieke context en prioriteiten.
 • Je volgt het nieuws, de trends en de ontwikkelingen in de sector in België en in het buitenland, alsook in aanverwante domeinen.
 • Je detecteert de behoeften van de besluitvormers om een advies op maat te formuleren.
 • Als gesprekspartner bouw je op transparante wijze een vertrouwensrelatie op met de besluitvormers.
 • Je bouwt duurzame relaties op met belanghebbenden en partners om vooraf de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van een beleidsadvies op het terrein te toetsen.
 • Je werkt samen met (interne) collega's van andere beleidsdomeinen om globale en geïntegreerde adviezen te formuleren.
 • U stimuleert actief initiatieven die de uitwisseling van ideeën en kennis bevorderen.
 • Je volgt de (verbeter)projectactiviteiten op en staat in voor de kwaliteit van het eindresultaat.

FOD SOCIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

De Directie-generaal Beleidscoördinatie en Internationale Relaties is verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van projecten en programma's die voortvloeien uit het regeerakkoord of de beleidsnota's van de bevoegde ministers. Zij zorgt ook voor de coördinatie van de internationale vertegenwoordiging van België, alsook voor de netwerken en de samenwerking met de betrokken partners op de verschillende beleidsniveaus.

De FOD Sociale Zekerheid is, samen met de openbare instellingen van de sociale zekerheid, belast met de uitvoering van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door haar opdrachten en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de levensvatbaarheid en de doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels en tot de waarborging van de sociale rechten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan 50 (Finance Tower)

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Gedragscompetenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt passende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en zet gerichte acties op om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en door conflicten tussen collega's te helpen oplossen.
 • Je bent geëngageerd en toont de wil en ambitie om resultaten te genereren en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen ontwikkeling actief in overeenstemming met je mogelijkheden, interesses en ambities, waarbij je je eigen functioneren kritisch in vraag stelt en jezelf voortdurend verrijkt met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van de Belgische sociale bescherming, de bevoegdheden, de Europese organisatie en context.
 • Je hebt goede mondelinge communicatieve vaardigheden.


Een goede motivatie is ook belangrijk.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 • onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe
 • mogelijkheid tot telewerken
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en internetkosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar Vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • aangename en moderne werkomgeving

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 09-10-2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be - met het referentienummer SOC/BCI/TE_2022-0092.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Joachim Lommelen
E: joachim.lommelen@minsoc.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures