Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De FOD Sociale Zekerheid is volop in evolutie en is op zoek naar een enthousiaste medewerker voor de Cel Administratieve dossiers bij de dienst Commissies, raden en administratieve dossiers van de DG Juridische Expertise.

Jouw belangrijkste taken als medewerker van de cel Administratieve dossiers:

 • Je volgt administratieve dossiers op, met naleving van de reglementering en de administratieve procedures (oproep aan kandidaten, opmaak van benoemingsbesluiten, publicatie van besluiten in het Belgisch Staatsblad).
 • Je levert administratieve en organisatorische ondersteuning in de verschillende stappen van de onderhandeling, de opmaak en de opvolging van de bestuursovereenkomsten van de OISZ.
 • Je bent contactpersoon voor onze klanten: de OISZ, de beleidscellen (kabinetten) en andere FOD’s. Je beantwoordt hun vragen of geeft ze door aan je collega’s.
 • Je staat in voor de administratieve opvolging van diverse vragen aan de OISZ (o.a. parlementaire vragen).
 • Je staat mee in voor de registratie van alle binnenkomende en uitgaande dossiers van de DG Juridische Expertise.

Deze vacature is op maat gemaakt voor jou als:

 • Je zeer nauwkeurig en correct te werk gaat in je taken.
 • Je energie krijgt van contacten met andere teams en organisaties.
 • Je interesse hebt om in een omgeving te werken waar reglementering en procedures centraal staan.
 • Je steeds bereid bent om bij te leren in een context van vaak veranderende wetgeving.
 • Je zelfstandig wil werken maar steeds beroep kan doen op je Franstalige collega die al een jarenlange ervaring heeft.

 

FOD SOCIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

De cel Administratieve dossiers maakt deel uit van de dienst Commissies, raden en administratieve Dossiers, die weer deel uitmaakt van de DG Juridische expertise. 

De cel Administratieve dossiers bestaat momenteel uit één medewerker die alle administratieve taken voor haar rekening neemt. De cel wordt bijkomend ondersteund door collega’s met een juridische achtergrond.

De Cel Administratieve dossiers houdt zich vooral bezig met:

 • Het toewijzen van mandaten binnen die OISZ:
  • managementfuncties OISZ,
  • leden van beheerscomités OISZ,
  • regeringscommissarissen;
 • De aanstelling van bedrijfsrevisoren bij OISZ;
 • De benoeming van rechters en raadsheren in sociale zaken en het uitreiken van eretekens voor deze rechters en raadsheren;
 • De opmaak van besluiten betreffende de fusie door opslorping of ontbinding van een sociaal secretariaat.

De Directie-Generaal Juridische Expertise ondersteunt de beleidscellen door hen deskundig juridisch te adviseren en bij het uitwerken van het juridische kader om maatregelen op het vlak van sociale bescherming adequaat in te voeren. Tevens zal de DG raden en commissies, zoals de Kunstenaarscommissie, administratief ondersteunen. De DG zal daarnaast als expertisecenter voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen fungeren.

De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de Openbare Instellingen voor de Sociale Zekerheid, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan 50

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Voordelen

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerken (tot 3 dagen per week)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • beschikken over een laptop (tussenkomst in het internet abonnement) en gsm (betaling van professionele gsm-kosten)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • moderne en prettige werkomgeving

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 31-08-2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be met het referentienummer SOC/EJ/TE_2022-0091.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Sven Vanhuysse
P: +32 470 131 249
E: Sven.Vanhuysse@minsoc.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures