Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Wil je je carrière een boost geven? Wil je nieuwe uitdagingen aangaan in een organisatie die volop in ontwikkeling is? Wil je je eigen doelstellingen overtreffen en een boeiend en inspirerend avontuur beleven? Dan is de opdracht van ICT deskundige APEX jou op het lijf geschreven.

Als ICT-deskundige APEX zijn uw belangrijkste activiteiten:

Technische analyse van de projecten die ontwikkeld moeten worden in APEX en BI Publisher. De functionele analyse omzetten naar een technische analyse klaar voor gebruik door een ontwikkelaar. Standaarden en werkingsprincipes opstellen en naleven.

Ontwikkelen in APEX en BI Publisher. De tools nodig voor deze ontwikkeling beheersen. Volledige documentatie opstellen met het oog op het coachen van collega’s die minder frequent werken in deze omgeving.

Onderhoud van de applicaties Apex 5 (EPD, NANO, klachten, begassingen, ...)

FOD Volksgezondheid, VVL - VIA TALENT EXCHANGE

De stafdienst ICT wil een daadkrachtige, professionele en strategische partner zijn voor alle medewerkers en diensten van de FOD VVVL in het realiseren van de doelstellingen van de FOD VVVL. De stafdienst ICT zal een sleutelrol te vervullen hebben in de modernisering en elektronisering van de FOD VVVL. Deze golf van innovatie moet eveneens het netwerkaspect van de FOD VVVL en de samenwerkings- en uitwisselingsinitiatieven met nationale en internationale partners een andere dimensie geven.

Om dit engagement waar te maken steunen we op verantwoordelijke, competente en gemotiveerde medewerkers met een klantgerichte en proactieve houding, gestructureerde processen en transparante communicatie.

In de projectwerking staan we voor een resultaatgerichte “no nonsense” aanpak met een sterke interactie met de klant om zo, op regelmatige basis, softwarecomponenten en services van hoge kwaliteit te ontwikkelen die herbruikbaar zijn waar mogelijk en opportuun.

Technologische evoluties zullen aangewend worden om meerwaarde te leveren voor de klanten en innovatie te stimuleren die kadert binnen de strategie van de FOD VVVL.

De FOD wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen  is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

Je denkt innovatief en brengt nieuwe – en creatieve ideeën aan.

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambities om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je begeleidt interne – en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen waardoor je elke situatie op een flexibele manier het hoofd kunt bieden.
 • Je bent gericht op zelfontwikkeling met oog op een oa interne vorming APEX/Publisher BI

 Troeven

 • Je hebt kennis van PL/SQL
 • Je hebt kennis van databanken ( Oracle )
 • Vermits je terecht komt in een tweetalige omgeving is kennis van FR/NL een pluspunt.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Gezien de situatie is het mogelijk dat het interview via skype plaatsvindt.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 9 januari 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2021/ICT.

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Christophe De Jaeger - Attaché Projectmanager
P: 02/524.70.54
E: christophe.dejaeger@health.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures