De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Wil jij jouw steentje bijdragen? Lees dan snel verder.

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne pleit Europa voor de invoering van tijdelijke bescherming binnen de Lidstaten. In dit kader krijgen gevluchte personen uit Oekraïne de mogelijkheid om tijdelijke bescherming aan te vragen.

Een tijdelijk aanmeldcentrum werd opgericht in de Heizel Paleis 8. Hier word je ingezet voor de (administratieve) opvolging, de uitwisseling van informatie met partners en de coördinatie ter plaatse:

 • Je staat in voor de begeleiding van gevluchte personen uit Oekraïne (eerste onthaal);
 • Je identificeert, indien nodig met de hulp van een tolk, de belangrijkste behoeften, met als doel hem/haar te kunnen oriënteren naar een geschikte opvangplaats;
 • Je coördineert mee de toewijzing van de opvangplaats (bv meedelen praktische informatie);
 • Je biedt ondersteuning bij een veelheid aan administratieve taken;
 • Je neemt, op polyvalente wijze, verschillende praktische taken op die bijdragen tot de goede organisatie van de dienstverlening;
 • Je staat in voor de telefonische permanentie van de dispatching (helpdesk) en draagt bij tot een vlotte doorstroom van informatie naar de betrokken diensten;
 • Je beheert mee de gegevensverwerking (bv invoeren en coderen van gegevens).

Bijkomende verantwoordelijkheden coördinator (niveau A of B)

 • Je biedt ondersteuning bij de planning en coördinatie in het kader van de opdracht van Fedasil in deze opvangcrisis; je kan gevraagd worden deze taken op een andere locatie uit te voeren (bijvoorbeeld op de hoofdzetel van Fedasil);
 • Je staat mee in voor de coördinatie en ondersteuning van de medewerkers en de verdeling en opvolging van de taken.

Om al deze taken naar behoren te kunnen uitoefenen, dien je nauw samen te werken met andere diensten van Fedasil, alsook externe partners, zoals de Dienst Vreemdelingenzaken, steden en gemeenten, het Rode Kruis, politie, …

Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Je wordt ingezet in het tijdelijk aanmeldcentrum in de Heizel Paleis 8.  Dit aanmeldcentrum is het toegangspunt voor Oekraïners die het statuut van tijdelijke bescherming aanvragen en verzekert de identificatie en de eerste ontvangst. De identificatie wordt uitgevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, de ontvangst door Fedasil.


Vacatures

 • Aantal (100) - 1020 Brussel

https://www.fedasil.be/nl

Een hands-on mentaliteit en kunnen omgaan met onvoorziene situaties is een must


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair

Je zal tijdelijk ter beschikking worden gesteld van de FOD Binnenlandse Zaken. Tijdens deze periode behoud je je huidige weddenschaal.

De ter beschikkingstelling zal zo snel mogelijk starten, na goedkeuring van de FOD of Federale dienst waar je nu tewerkgesteld bent.  

Wij schatten op dit moment de duurtijd van de opdracht op een tweetal maanden.

Contract: Special Federal Forces

Werkregime: Voltijds

Indien je in aanmerking komt, word je uitgenodigd voor een gesprek. 

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je reeds benoemd bent als federaal ambtenaar of voor een federale instelling werkt met een contract van onbepaalde duur.

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je CV en een korte motivatie naar volgend adres: SupportOekraineExternFod@fedasil.be . Vergeet zeker niet om je telefoonnummer te vermelden. We nemen zo snel mogelijk contact op. 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures