Je beheert de dossiers van de zelfstandigen , in nauwe samenwerking met de collega's van je team.  Je werkt te Brussel, zowel op kantoor als in telewerk.


• Je vervolledigt de dossiers met de informatie en documenten die nodig zijn voor de behandeling van de dossiers.
• Je controleert en verifieert de elementen van het dossier.
• Je stelt de rechten of plichten vast, rekening houdend met de geldende wetten en reglementering.
• Je voert in de softwaretoepassing de elementen van het dossier in.
• Je verzekert de administratieve opvolging van de dossiers.
• Als eerste contactpersoon informeer je de betrokkenen en derden over het dossier.
• Je volgt regelmatig interne en/of externe opleidingen om je op de hoogte te houden van de evolutie van de wet- en
regelgeving.


In deze functie kom je in contact met het publiek, neutraliteit is vereist bij het contact met het publiek.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Het RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

 

 


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.rsvz.be

 

Voorwaarden om te solliciteren: Je komt in aanmerking voor een startbaan (je bent jonger dan 26 jaar gedurende het hele contract) en je hebt een bachelordiploma .

Pas afgestudeerden kunnen ook solliciteren. Ervaring is niet vereist.

Gedragsgerichte competenties
• Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de
oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden ,
hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
• Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu
nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
• Mondelinge communicatievaardigheden


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven in het kantoor te Brussel met een startbaanovereenkomst (voor jongeren onder 26 jaar) als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B1). Je krijgt een contract van 1 jaar. Eventuele verlenging is mogelijk als alles vlot verloopt.

Bijkomende voordelen:

• resultaatsgerichte arbeidscultuur (autonomie en verantwoordelijkheid)
• flexibiliteit (telewerk, glijdende werkuren in een 38-uren week)
• uitgebreid opleidingsaanbod
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• 26 verlofdagen per jaar + mogelijkheid om 6 recupdagen op te bouwen

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na de cv-screening volgt een telefonische screening.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek.

Kandidaten dienen hun cv en sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma te richten aan de dienst HRM: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be.

Vermeld dat je solliciteert voor dossierbeheerder te Brussel.

Let op: om geldig te solliciteren (het betreft immers een startbaanovereenkomst) ben je jonger dan 26 jaar.

http://www.rsvz.be

Het RSVZ voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

team HRM
E: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures